Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1635/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2018-01-12 11:48:55
Zarządzenie Nr 1634/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12 11:37:36
Zarządzenie Nr 1633/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2018-01-10 10:02:29
Zarządzenie Nr 1632/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2018-01-10 11:18:56
Zarządzenie Nr 1631/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku nr 4, przy ul. Nadbrzeżnej i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 483 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2018-01-10 11:16:30
Zarządzenie Nr 1630/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2018-01-09 12:12:21
Zarządzenie Nr 1629/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr1 w Suliszewie 2018-01-08 14:53:42
Zarządzenie Nr 1628/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2018-01-08 14:52:17
Zarządzenie Nr 1627/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2018-01-08 14:50:45
Zarządzenie Nr 1626/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2018 rok 2018-01-08 13:04:37
Zarządzenie Nr 1625/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszcznodo dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach 2018-01-15 14:44:28
Zarządzenie Nr 1622/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2018 2018-01-15 14:39:51
Zarządzenie Nr 1621/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2018 do uchwały budżetowej 2018-01-15 14:38:01
Zarządzenie Nr 1620/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy 2018-01-08 13:27:59
Zarządzenie Nr 1619/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2018-01-08 12:48:16
Zarządzenie Nr 1618/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miejskiemu prowadzenia niektórych spraw Gminy oraz upoważnienia Sekretarza Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2018-01-04 14:58:27
Zarządzenie Nr 1617/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw Gminy i dokonywania czynności w imieniu Burmistrza 2018-01-04 14:34:02