Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1609/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne"

Zarządzenie Nr 1609/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję - do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” - w składzie:

1. Tadeusz Walczyński - Przewodniczący,

2. Agnieszka Tomczyk  - członek,

3. Arkadiusz Kamiński  - członek.

§ 2. 1. Komisja dokona przeglądu dokumentów niejawnych oraz sprawdzenia ich stanu ewidencyjnego i stanu faktycznego.

2. Komisja dokona przeglądu dokumentów niejawnych ujętych na ewidencji w Kancelarii Materiałów Niejawnych i ustali co następuje:

1) Dokumenty, którym nadano klauzulę "poufne" lub "zastrzeżone" ale w świetle zapisów art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych nie spełniają ustawowych przesłanek ochrony, zakwalifikuje do zmiany lub zniesienia tych klauzuli tajności po uprzednim przedłożeniu Burmistrzowi Choszczna do zatwierdzenia;

2) Dokumenty posiadające wartość archiwalną, które nie spełniają ustawowych przesłanek ochrony oraz proponuje się znieść ich klauzulę tajności, zakwalifikuje do przekazania do archiwum zakładowego po uprzednim przedłożeniu Burmistrzowi Choszczna do zatwierdzenia;

3) Dokumenty, które nie posiadają wartości archiwalnej, które nie spełniają ustawowych przesłanek ochrony oraz proponuje się znieść lub zmienić ich klauzulę tajności, zakwalifikuje do zniszczenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 stycznia 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 3. Komisja przeprowadzi czynności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku.

§ 4. Dokumenty zakwalifikowane przez Komisję do przekazania do archiwum zakładowego po naniesieniu odpowiednich mian i adnotacji na dokumentach oraz dziennikach ewidencyjnych, pracownik wymieniony w §1 ust. 2 skompletuje w teczkach tematycznych i po ich opisaniu przekaże za pokwitowaniem do archiwum zakładowego jako sprawy jawne.

§ 5. Z dokonanych czynności komisja wykona protokół, który Przewodniczący komisji przedłoży Burmistrzowi Choszczna w terminie 14 dni od daty zakończenia pracy komisji.

§ 6. Nadzór nad skuteczną realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1. Zastępca Burmistrza Choszczna

2. Naczelnik Wydziału  Organizacyjno-Prawnego

3. Naczelnicy wydziałów, kierownicy biur, samodzielne stanowiska

4. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w UM

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1609_17.pdf (PDF, 82KB) 2018-01-04 12:49:20 65 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 04-01-2018 12:49:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 29-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 04-01-2018 12:49:42