Zawiadamiam o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 29 grudnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 192/4, 192/2, 195/40 i 195/41 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno do Zarządcy Drogi Gminnej - w miejscu.