Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2017 znak: IPP.6733.18.6.2017.JI z dnia 13 listopada 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, działki nr 61/22, 68/1 i 34, obręb Oraczewice, gmina Choszczno, na rzecz Barbary Ochmańskiej prowadzącej działalność pod nazwą POSESOR NIERUCHOMOŚCI Barbara Ochmańska, ul. Bohaterów Warszawy 6/1, 73-200 Choszczno.