Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1552/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy za rok obrotowy 2017

Zarządzenie Nr 1552/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy za rok obrotowy 2017

Na podstawie art.26 i art.27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do spraw nadzoru inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Choszczno, których ewidencję prowadzi Urząd Miejski w Choszcznie, w składzie:

1) Agnieszka Tomczyk - przewodnicząca,

2) Sabina Tatol- Baczyńska - członek,

3) Marta Raczek - członek.

§ 2. 1. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji uproszczonej gruntów Gminy Choszczno, którą należy przeprowadzić przez weryfikację stanów ewidencyjnych, znajdujących się w urządzeniach księgowych, z dokumentacją gruntów w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie w składzie:

1) Maciej Kamiński - przewodniczący,

2) Natalia Kąkol - członek,

3) Katarzyna Miszkiewicz - członek.

2. Zespół Spisowy dokona weryfikacji stanów ewidencyjnych w terminie od 02 stycznia 2018 r. do 12 stycznia 2018 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 15 stycznia 2018 r.

§ 3. 1. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji uproszczonej środków trwałych w budowie (konto 080) poprzez weryfikację stanów ewidencyjnych, znajdujących się w urządzeniach księgowych, z dokumentacją w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Choszcznie, w składzie:

1) Dariusz Łącki - przewodniczący,

2) Justyna Ilnicka - członek,

3) Natalia Kąkol- członek.

2. Zespół Spisowy dokona inwentaryzacji uproszczonej środków trwałych w budowie w terminie od 02 stycznia 2018 r. do 12 stycznia 2018 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 15 stycznia 2018 r.

§ 4. 1. Powołuję Zespół Spisowy do sprawdzenia rzeczywistego stanu paliwa w samochodach będących w ewidencji Urzędu Miejskiego, w składzie:

1) Tadeusz Buchajczyk - przewodniczący,

2) Anita Kalisiak - członek,

3) Maciej Zadka - członek.

2. Zespół Spisowy dokona ustalenia rzeczywistego stanu paliwa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże arkusze spisowe Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 05 stycznia 2018 r.

§ 5. 1. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji uproszczonej wartości niematerialnych i prawnych przez weryfikację stanów ewidencyjnych, znajdujących się w urządzeniach księgowych, z dokumentacją w Wydziale Organizacyjno - Prawnym, w składzie:

1) Adrian Dąbrowski- przewodniczący,

2) Amadeusz Brzeziński- członek,

3) Natalia Kąkol- członek.

2. Zespół Spisowy dokona weryfikacji stanów ewidencyjnych wartości niematerialnych i prawnych w terminie 02 stycznia 2018 r. do 12 stycznia 2018 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej weryfikacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 15 stycznia 2018 r.

§ 6. 1. Powołuję Zespół Spisowy do spraw inwentaryzacji uproszczonej majątku, dla których ewidencję prowadzi Urząd Miejski, o wartości powyżej 3500 zł (grupa 3-8), w składzie:

1) Marta Naskręt -przewodniczący,

2) Dorota Borowska - członek,

3) Piotr Górazda - członek.

2. Zespół Spisowy dokona spisu składników według stanu na dzień 31 października 2017 r. w terminie od 13 listopada 2017 r. do 23 listopada 2017 r. oraz oceni ich stan techniczny, przydatność do dalszego użytkowania lub zakwalifikuje te składniki do kategorii majątku zużytego i zaproponuje ich zagospodarowanie.

3. Arkusze spisowe Przewodniczący Zespołu przekaże Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 27 listopada 2017 r.

§ 7. 1. Powołuję Zespół Spisowy do spraw inwentaryzacji uproszczonej majątku, dla których ewidencje prowadzi Urząd Miejski, o wartości powyżej 3500 zł ( grupa 1-2), w składzie;

1) Tomasz Węglarz - przewodniczący,

2) Katarzyna Jezierska -członek,

3) Arkadiusz Siwek - członek.

2. Zespół Spisowy dokona spisu składników według stanu na dzień 31 października 2017 r. w terminie od 13 listopada 2017 r. do 23 listopada 2017 r. oraz oceni ich stan techniczny, przydatność do dalszego użytkowania lub zakwalifikuje te składniki do kategorii majątku zużytego i zaproponuje ich zagospodarowanie.

3. Arkusze spisowe Przewodniczący Zespołu przekaże Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 27 listopada 2017r.

§ 8. 1. Powołuję Zespół Spisowy do spraw inwentaryzacji z natury sprzętu komputerowego w składzie:

1) Adrian Dąbrowski-przewodniczący,

2) Marlena Wachowicz -członek,

3) Mariusz Korcz- członek.

2. Zespół Spisowy dokona spisu składników według stanu na dzień 31 października 2017 r. w terminie od 13 listopada 2017 r. do 16 listopada 2017 r. oraz oceni ich stan techniczny, przydatność do dalszego użytkowania lub zakwalifikuje te składniki do kategorii majątku zużytego i zaproponuje ich zagospodarowanie.

3. Arkusze spisowe Przewodniczący Zespołu przekaże Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 17 listopada 2017 r.

§ 9. 1. Powołuję Zespół Spisowy do spraw inwentaryzacji uproszczonej majątku komunalnego dzierżawionego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Choszcznie, dla których ewidencję prowadzi Urząd Miejski, o wartości powyżej 3500 zł (grupa 1-2), w składzie:

1) Przemysław Grzeszata - przewodniczący,

2) Anna Krzemień - członek,

3) Katarzyna Miszkiewicz - członek.

2. Zespół Spisowy dokona spisu składników według stanu na dzień 31 października 2017 r. w terminie od 13 listopada 2017 r. do 23 listopada 2017 r. oraz oceni ich stan techniczny, przydatność do dalszego użytkowania lub zakwalifikuje te składniki do kategorii majątku zużytego oraz zaproponuje ich zagospodarowanie.

3. Arkusze spisowe Przewodniczący Zespołu przekaże Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 27 listopada 2017 r.

§ 10. 1. Powołuję Zespół Spisowy do spraw inwentaryzacji uproszczonej majątku komunalnego dzierżawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. w Choszcznie, dla których ewidencje prowadzi Urząd Miejski, o wartości powyżej 3500 zł ( grupa 3-8), w składzie:

1) Elżbieta Szyszka -przewodnicząca,

2) Dominik Stasiak - członek,

3) Dariusz Staruch  - członek.

2. Zespół Spisowy dokona spisu składników według stanu na dzień 31 października 2017 r. w terminie od 13 listopada 2017 r. do 23 listopada 2017 r. oraz oceni ich stan techniczny, przydatność do dalszego użytkowania lub zakwalifikuje te składniki do kategorii majątku zużytego i zaproponuje ich zagospodarowanie.

3. Arkusze spisowe Przewodniczący Zespołu przekaże Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 27 listopada 2017 r.

§ 11. 1. Powołuję Zespół Spisowy do spraw inwentaryzacji środków trwałych (budynków, lokali) administrowanych przez Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dla których ewidencję prowadzi Urząd Miejski, przez porównanie ewidencji księgowej z ewidencją zasobu nieruchomości w składzie:

1) Natalia Szankowska - przewodnicząca,

2) Aneta Haładyn - członek,

3) Justyna Markowska - członek.

2. Zespół Spisowy dokona porównania stanów ewidencyjnych  środków trwałych administrowanych przez Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych  w terminie 13 listopada  2018 r. do 20 listopada  2017 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej weryfikacji Przewodniczącemu Komisji inwentaryzacyjnej do dnia 21 listopada  2017 r.

§ 12. 1. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji uproszczonej pozostałych środków trwałych (wyposażenie Urzędu Miejskiego), dla których ewidencję prowadzi Urząd Miejski, w składzie:

1) Tadeusz Buchajczyk - przewodniczący,

2) Henryka Świtała - członek,

3) Aldona Szymoniak - członek.

2. Zespół Spisowy dokona spisu składników według stanu na dzień 31 października 2017 r. w terminie od 13 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r. oraz oceni ich stan techniczny, przydatność do dalszego użytkowania lub zakwalifikuje te składniki do kategorii majątku zużytego oraz zaproponuje ich zagospodarowanie.

3. Arkusze spisowe Przewodniczący Zespołu przekaże Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 27 listopada 2017 r.

§ 13. 1. Powołuję Zespół Spisowy do spraw inwentaryzacji należności i zobowiązań publicznoprawnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa, przez weryfikację sald, w składzie:

1) Krzysztof Olszewski - przewodniczący,

2) Mariola Pelc - członek,

3) Justyna Markowska - członek.

2. Zespół Spisowy dokona weryfikacji sald zaległości i nadpłat podatków prowadzonych  przez Wydział Podatkowy w terminie od 02 stycznia 2018 r. do 09 stycznia 2018 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 12 stycznia 2018 r.

§ 14. 1. Inwentaryzację sald rozrachunków środków pieniężnych na rachunkach bankowych, sald kredytów, obligacji i pożyczek należy przeprowadzić metodą potwierdzenia sald, według stanu ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2017 r.

2. Za przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 15. 1. Przeprowadzenie uzgodnień metodą weryfikacji (uzgodnień) wszystkich innych, niewymienionych powyżej składników aktywów i pasywów (w tym również wszystkich pozostałych zobowiązań), które nie podlegają inwentaryzacji drogą spisu z natury lub potwierdzeniu sald.

2. Weryfikacji podlegają salda na dzień 31 grudnia 2017 r.

3. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie uzgodnień, o których  mowa w ust. 1, ponosi Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 16. 1. Wycenę oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych wszystkich rzeczowych składników majątkowych wykonuje Pracownik w Wydziale Budżetu, w terminie czternastu dni od otrzymania spisów.

2. Odpowiedzialność za wykonanie wyceny, o której mowa w ust 1,  ponosi Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 17. 1. Sporządzenie i przedłożenie protokołu przez przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej metodą spisu z natury wraz z wnioskami, co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, należy przedłożyć do zatwierdzenia Burmistrzowi w terminie 7 dni od ich otrzymania.

2. W przypadku wniosku o obciążenie pracownika wymagana jest opinia Radcy Prawnego, którą to opinię należy dołączyć do protokołu, o którym mowa w ust.1.

§ 18. Decyzja Burmistrza Choszczna, w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych podlega ewidencji w księgach rachunkowych 2017 roku.

§ 19. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

Do wiadomości:

1. Sekretarz Miejski.

2. Przewodniczący komisji Inwentaryzacyjnej.

3. Przewodniczący Zespołów Spisowych.

4. Naczelnik Wydziału Budżetu.

5. Wydział Organizacyjno- Prawny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie 1552_17.pdf (PDF, 30KB) 2017-11-09 15:04:44 91 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 09-11-2017 15:04:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 07-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 09-11-2017 15:04:44