Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2017 znak: IPP.6733.19.7.2017.KS z dnia 26 października 2017 r. dla inwestycji polegającej na: dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto RECZ, obręb RECZ, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6 na rzecz Gminy Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz.