Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2017 znak: IPP.6733.16.8.2017.PK z dnia 02 października 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku remizy ochotniczej straży pożarnej, gmina Choszczno, obręb Zamęcin, nr 10a, działka nr 330