Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2017 znak: IPP.6733.12.15.2017.PK z dnia 29 września 2017 r. dla inwestycji polegającej na: dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach ?Szlaku Przygody? nad Jeziorem Barlineckim, gmina BARLINEK, działka nr 335 z obrębu MOCZKOWO oraz działki nr 729/9, 730/1, 730/3 i 730/7 z obrębu BARLINEK 2 na rzecz Gminy Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.