Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach ?Szlaku Przygody? nad Jeziorem Barlineckim, gmina Barlinek, działka o nr ewid.: 335 obręb Moczkowo oraz działki nr 729/9, 730/1, 730/3 i 730/7 położonych w obrębie Barlinek 2, gmina Barlinek w ustawowym terminie, Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 2 października 2017 r.