Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 4 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, na działce o nr ewid.: 258/3, obręb 3, miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.