Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1374/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Zarządzenie Nr 1374/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 14 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 197/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie, zmienia się treść załącznika " Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie" w ten sposób, że:

1. § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:,, 4. Kserokopie aktów notarialnych, umów dzierżaw, umów najmu, protokołów z przetargów, protokołów uzgodnień dotyczących mienia Gminy, Wydział Nieruchomości i Rolnictwa przekazuje w 1 egzemplarzu do Wydziału Budżetu w terminie 3 dni od daty ich otrzymania".

2. W§ 23 dodaje się ust. 6 w brzmieniu,, 6. W terminie nie później niż do 15-go każdego miesiąca pracownicy ds. księgowości podatkowej przekazują pracownikowi  ds. rozliczenia podatku VAT miesięczne zestawienia należnych wpłat z następujących tytułów:

1) z wieczystego użytkowania ( podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.05.2004 r. – stawka 22%, od 01.01.2011 r. – stawka 23%), które powinny zawierać:

a) dokonywane wpłaty ( tylko podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT) bieżące za dany rok podatkowy z wyszczególnieniem:

- nazwiska i imienia bądź nazwy firmy,

- daty wpłaty,

- nr dowodu księgowego,

- kwoty netto,

- kwoty podatku VAT,

b) z nieuregulowanych należności z tytułu ww. opłaty podlegającej opodatkowaniu na dzień  31 grudnia danego roku, które podlegają odprowadzeniu ( wykazaniu w deklaracji VAT za m-c grudzień danego roku podatkowego) w ujęciu jak wyżej,

2) z dzierżaw gruntów na cele rolnicze z wyszczególnieniem:

- nazwiska i imienia,

- terminu płatności,

- kwoty należnej,

3) z dzierżaw ogródków z wyszczególnieniem:

- nazwiska i imienia,

- terminu płatności,

- kwoty netto,

- kwoty podatku VAT,

4) z dzierżaw terenów pod garażami z wyszczególnieniem:

- nazwiska i imienia,

- terminu płatności,

- kwoty netto,

- kwoty podatku VAT,

5) z pozostałych dzierżaw i najmów z wyszczególnieniem:

- nazwiska i imienia, bądź nazwy firmy

- terminu płatności,

- kwoty netto,

- kwoty podatku VAT,

6) z usług finansowych z wyszczególnieniem:

- nazwiska i imienia,

- daty wpłaty,

- nr dowodu księgowego,

- kwoty wpłaty".

3. § 59 otrzymuje brzmienie:,, § 59. Wykaz osób upoważnionych do kontroli wstępnej i merytorycznej dokumentów źródłowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie zamieszczono w załączniku nr 1 do zarządzenia i stanowi on nierozłączną całość Instrukcji ".

4. § 60 otrzymuje brzmienie: ,,§ 60. Schemat obiegu wyciągu bankowego prezentuje załącznik nr 2 do zarządzenia i stanowi nierozłączną całość Instrukcji".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2017 r.         
 Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1. Skarbnik Miejski.

2. Naczelnicy wydziałów, kierownicy biur oraz osoby zajmujący samodzielne stanowiska.

3. Wydział Organizacyjno-Prawny.         

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1374_17.pdf (PDF, 21KB) 2017-06-14 13:28:57 123 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 14-06-2017 13:28:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 14-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 14-06-2017 13:28:57