Zarządzenie Nr 1323/17 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017.

Zarządzenie Nr 1323/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2017, w zarzadzeniu Nr 1116/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz w zarządzeniu Nr 1115/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017, wprowadzam zmiany określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1) Skarbnik Miejski.

2) Wydział Budżetu.

3) Regionalna Izba Obrachunkowa.

4) Wydział Organizacyjno - Prawny.

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1323_17.pdf (PDF, 87KB) 2017-05-19 08:22:55 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Kalisiak 19-05-2017 08:22:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Kalisiak 19-05-2017 08:22:55