Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2017 znak: IPP.6733.7.7.2017.PK z dnia 7 marca 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE100 SDR17,6, miasto i gmina CHOSZCZNO, obręb CHOSZCZNO 1, działki nr 35, 43/1, 47/4, 47/3, 48/2 i 52/2, obręb PAKOŚĆ, działki nr 177/25, 177/26, 184, 189/1, 189/2, 190/2, 190/1, 194 i 176/1, obręb CHOSZCZNO 3, działki nr 1/4, 1/3, 1/2, obręb KOPLIN, działki nr 206, 205/2, 205/1, 178, 167/1, 168/1, 169/3, 170/3 i 170/5, obręb CHOSZCZNO 2, działki nr 1/10, 1/9, 1/5, 7, 27, 35/1, 77 i 36/1, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.