Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE100 SDR17,6 miasto i gmina Choszczno, obręb CHOSZCZNO działki nr 35, 43/1, 47/4, 47/3, 48/2, 52/2 obręb PAKOŚĆ, działki nr 177/25, 177/26, 184, 189/1, 189/2, 190/2, 190/1, 194 i 176/1, obręb CHOSZCZNO 3 działki nr 1/4, 1/3, 1/2, obręb KOPLIN, działki nr 206, 205/2, 205/1, 178, 167/1, 168/1, 169/3, 170/3 i 170/5, obręb CHOSZCZNO 2, działki nr 1/10, 1/9, 1/5, 7, 27, 35/1, 77, 36/1,o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie