Zarządzenie Nr 1178/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 1178/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz § 1 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr V/44/2015 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1400) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomość gruntową stanowiącą pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno wykazaną w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Magdalena Sieńko

 

 

Otrzymują:

1. Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

2. Rada Miejska.

3. Wydział Organizacyjno - Prawny.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1178_17.pdf (PDF, 85KB) 2017-02-17 08:40:43 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Kalisiak 17-02-2017 08:40:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Sieńko 17-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Kalisiak 17-02-2017 08:40:43