Zarządzenie Nr 1177/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w OTUA "Patronka" w Szczecinku, w celu kontynuacji leczenia odwykowego.

Zarządzenie Nr 1177/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie  zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w OTUA "Patronka" w Szczecinku, w celu kontynuacji leczenia odwykowego.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t.j) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaję 80,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) Panu "Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonała w dniu 16.02.2017 r. Marlena Wachowicz), zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w OTUA "Patronka" w Szczecinku, w celu kontynuacji leczenia odwykowego.

2. Finansowanie nastąpi z rozdziału 85154.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu oraz Pełnomocnikowi Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Magdalena Sieńko

 

 

Otrzymują:

1) Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

2) Wydział Organizacyjno- Prawny.

3) Wydział Budżetu.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1177_17.pdf (PDF, 49KB) 2017-02-16 14:20:58 55 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Kalisiak 16-02-2017 14:20:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Sieńko 16-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Kalisiak 16-02-2017 14:20:58