Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1121/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie Nr 1121/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Na podstawie art. 14a, ust. 3 i 4, art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu 5-letniego dziecka do przedszkola na warunkach określonych w art. 14a ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty oraz ucznia do szkoły na warunkach określonych w art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, prowadzonych przez Gminę Choszczno.

2) Podstawa obliczania zwrotu kosztów dowozu uczniów zastosowanie mają stawki: 1) 0,44 zł za 1 km – dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm, 2) 0,70 zł za 1 km – dla samochodu o pojemności skokowej do 900 cm, 3) 2,00 zł za 1 km przebiegu pojazdu przeznaczonego do przewozu od 6 do 9 osób, łącznie z kierowcą.”

3) Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadku gdy dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni, z miejscowości należącej do obwodu danej szkoły, nie objętej systemem dowozów szkolnych, do przedszkola i szkoły bądź do najbliższego przystanku, skąd zabiera je autobus.

§ 2. 1) Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych do szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2) Zwrot kosztów przejazdu:

1. do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum przysługuje uczniom niepełnosprawnym, wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2. do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, przysługuje uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

3. do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, przysługuje dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia

3) Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych stanowi stawka za km przebiegu określona w §1 ust. 1, pkt 1.

4) Niniejsze zasady stosuje się w przypadku gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie i opiekunowie prawni.

§ 3. 1) Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu uczniów, o których mowa w §1 i §2 jest złożenie wniosku do Dyrektora Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Podstawą otrzymania zwrotu kosztów przejazdu uczniów określonych w §2 oraz ich rodziców, opiekunów i opiekunów prawnych jest przedstawienie: orzeczenia o niepełnosprawności ucznia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie ucznia do szkoły bądź ośrodku specjalnego wydanego przez Starostę.

3) Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, zawartej pomiędzy Dyrektorem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie a rodzicem, opiekunem lub opiekunem prawnym dziecka sześcioletniego, ucznia lub ucznia niepełnosprawnego w przypadku dowozu dziecka do przedszkola, ucznia do szkoły (placówki oświatowej).

§ 4. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkoła (placówką oświatową) jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

§ 5. 1) Ustala się wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad uczniami, objętych systemem dowozów szkolnych oraz w czasie oczekiwania na dowóz do szkoły i przedszkola, na kwotę 13,20 zł za efektywnie przepracowaną godzinę.

2) Zakres obowiązków oraz wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 określany będzie w umowie, zawartej pomiędzy Dyrektorem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie a osobą, o której mowa w ust. 1.

3) Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na dany rok szkolny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1121_17.pdf (PDF, 58KB) 2017-01-13 10:35:13 213 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 13-01-2017 10:35:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 13-01-2017 10:35:13