Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Choszczeńskiego 2017 rok

Powiat Choszczeński realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na Powiat Choszczeński przypadają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden z punktów na mocy porozumienia z gminą Choszczno, usytuowany został w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, przy ul. Grunwaldzkiej 30. Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie świadczona jest przez adwokata (poniedziałek, piątek) oraz radcę prawnego (wtorek-czwartek):

 1. poniedziałek - 10:00-14:00;
 2. wtorek-piątek- 14:00-18:00.                                           

Drugi z punktów usytuowany został w poszczególnych gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz. Harmonogram wskazujący dni i godziny działania drugiego punktu, jest następujący:

 1. - godz.15:00-19:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, ul. Starogardzka 12;
 2. - godz.11:30-15:30 Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11;
 3. - godz.8:00-12:00 Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2;
 4. - godz.12:00- 16:00 budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7;    
 5. - godz.16:00-20:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Reczu, ul. Ratuszowa 27. 

Punt drugi został powierzony Fundacji na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności „Baltivia 2050”.  Obsługiwany będzie przez radców prawnych.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 • osobom, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • kobietom w ciąży,
 • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

Pomoc nie obejmuje natomiast  spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Załączniki do pobrania

1 Informacja nieodpłatna pomoc prawna.doc (DOC, 34KB) 2017-01-09 15:10:35 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomczyk 09-01-2017 15:10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomczyk 09-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 08-01-2018 12:56:45