Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1106/16 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych procedur rozliczeń podatku VAT w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 1106/16
Burmistrza Choszczna

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie scentralizowanych procedur rozliczeń podatku VAT w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) i uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Sygn. I FPS 4/15) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Choszczno (dalej: „Gmina”) i jej jednostkach organizacyjnych (dalej: „jednostki”) ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, tj. „Procedura obiegu dokumentów oraz jednolitych zasad prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług” oraz załącznik Nr 2, tj. „Procedura rozliczania podatku od towarów i usług”.

§ 2. Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują Gminę, w tym następujące jednostki:

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie - ŚDS;

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego - SP 1;

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego - SP 3;

4) Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - SP w Zamęcinie;

5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie - SP w Sławęcinie;

6) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie - SP w Suliszewie;

7) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korytowie - SP w Korytowie;

8) Publiczne Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły - Gimnazjum;

9) Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - Przedszkole nr 1;

10) Publiczne Przedszkole Nr 2 z Grupą Żłobkową - Przedszkole nr 2;

11) Publiczne Przedszkole nr 4 im. Słoneczna 4 - Przedszkole nr 4;

12) Publiczne Przedszkole nr 5 z Grupą Żłobkową - Przedszkole nr 5;

13) Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku- WTZ;

14) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie - MGOPS;

15) Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych - ChZNK;

16) Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Choszcznie - CRS;

17) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Choszcznie – OSW;

18) Biuro Obsługi Szkół Samorządowych – BOSS;

19) Urząd Miejski w Choszcznie/Gmina – UM.

§ 3. Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy Choszczno.

§ 4. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek oraz podległych im osób do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom, kierownikom oraz pracownikom jednostek i Urzędu. Nadzór nad wykonaniem powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Załącznik nr 1 - „Procedura obiegu dokumentów oraz jednolitych zasad prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług”,

Załącznik nr 2 - „Procedura rozliczania podatku od towarów i usług”.  

 

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

 

         Otrzymują:

1) Skarbnik Miejski

2) Wydział Budżetu

3) Wydział Podatkowy

4) Jednostki organizacyjne Gminy Choszczno

5) Wydział Organizacyjno-Prawny

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1106_16.pdf (PDF, 3.MB) 2017-01-03 09:24:59 145 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 03-01-2017 09:24:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 30-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 03-01-2017 09:24:59