Zawiadamiam o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 22 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid. 325, 496/1, obręb Suliszewo, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. Ponieważ rozstrzygnięcie sprawy uzależnione jest od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, postanowiono jak w sentencji. W związku z powyższym postępowanie należało zawiesić zgodnie z art. 97 § 1 ust. 4 Kpa.