Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid. 325, 496/1, obręb Suliszewo, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie o nałożeniu obowiązku przedłożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie