Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2016 z dnia 28 października 2016 roku dla inwestycji polegającej na budowa sali koncertowej wraz z łącznikiem, niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 254/1 obręb Choszczno 3 przy ul. Mur Południowy w Choszcznie na rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Choszcznie o salę koncertową z zapleczem, niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 254/1 obręb Choszczno 3 przy ul. Mur Południowy miasta Choszcznie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie.