Zawiadomienie stron postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2014 z dnia 26 stycznia 2016 roku dla inwestycji polegającej na wymianie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN150/100 stal w ul. Matejki w Choszcznie na polietylenowy gazociąg dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE100 dn 160/90 na działkach o nr ewid.: 167/1, 184/3, 161/3, 138/1, 75/1, 139/9, 124/1, 87/1 położonych w obrębie 3 m. Choszczna o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie.