Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 23 listopada 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 155, 127, 143/10, 144/9, 145/28, 146, 214/1, 150, 32/1 położonych w obrębie Koplin, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.