Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1004/16 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Choszczno w roku obrotowym 2016.

Zarządzenie Nr 1004/16
Burmistrza Choszczna

z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Choszczno w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 26 i art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm..) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do spraw nadzoru inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Choszczno, których ewidencję prowadzi Urząd Miejski w Choszcznie, w składzie:

1) Agnieszka Tomczyk - przewodnicząca,

2) Sabina Tatol-Baczyńska - członek,

3) Marta Raczek - członek.

§ 2. 1. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji uproszczonej gruntów Gminy Choszczno, którą należy przeprowadzić przez weryfikację stanów ewidencyjnych ,znajdujących się w urządzeniach księgowych, z dokumentacją gruntów w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie w składzie:

1) Maciej Kamiński - przewodniczący,

2) Natalia Kąkol - członek,

3) Katarzyna Miszkiewicz - członek.

2. Zespół Spisowy dokona weryfikacji stanów ewidencyjnych gruntów w terminie od 02 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 16 stycznia 2017 r.

§ 3. 1. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji uproszczonej środków trwałych w budowie (konto 080) poprzez weryfikację stanów ewidencyjnych, znajdujących się w urządzeniach księgowych, z dokumentacją w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Choszcznie, w składzie:

1) Sebastian Kuliński - przewodniczący,

2) Natalia Kąkol - członek,

3) Dominik Stasiak - członek.

2. Zespół Spisowy dokona inwentaryzacji uproszczonej środków trwałych w budowie w terminie od 02 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r.,według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 16 stycznia 2017 r.

§ 4. 1. Powołuję Zespół Spisowy do sprawdzenia rzeczywistego stanu paliwa w samochodach będących w ewidencji Urzędu Miejskiego, w składzie:

1) Tadeusz Buchajczyk - przewodniczący,

2) Anita Kalisiak- członek.

3) Maciej Zadka - członek.

2. Zespół spisowy dokona ustalenia rzeczywistego stanu paliwa według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże arkusze spisowe Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 05 stycznia 2017 r.

§ 5. 1. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji uproszczonej wartości niematerialnych i prawnych przez weryfikację stanów ewidencyjnych, znajdujących się w urządzeniach księgowych, z dokumentacją w Wydziale Organizacyjno- Prawnym, w składzie:

1) Adrian Dąbrowski - przewodniczący,

2) Arkadiusz Kamiński - członek,

3) Natalia Kąkol - członek.

2. Zespół spisowy dokona weryfikacji stanów ewidencyjnych wartości niematerialnych i prawnych w terminie od 02 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej weryfikacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 16 stycznia 2017 r.

§ 6. 1. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji należności i zobowiązań publicznoprawnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, przez weryfikację ich sald, w składzie:

1) Iwona Maślak - przewodnicząca,

2) Mariola Pelc - członek,

3) Justyna Markowska - członek.

2. Zespół spisowy dokona weryfikacji sald zaległości i nadpłat podatków realizowanych przez gminny organ podatkowy terminie od 02 stycznia 2017 r. do 10 stycznia 2017 r.,według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 12 stycznia 2017 r.

§ 7. 1. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji ,w drodze spisu z natury, składników majątkowych wyposażenia świetlic wiejskich, będacych własnością Gminy Choszczno, w miejscowościach: Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Stradzewo, Sulino, Witoszyn, w składzie:

1) Natalia Szankowka - przewodnicząca,

2) Anna Krzemień - członek,

3) Marcin Wietrzycki - członek.

2. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji, w drodze spisu z natury, składników majątkowych wyposażenia świetlic wiejskich, będacych własnością Gminy Choszczno w miejscowościach: Kołki, Korytowo, Smoleń, Suliszewo, Raduń, Rzecko, Wardyń, w składzie:

1) Przemysław Grzeszata - przewodniczący,

2) Małgorzata Drabczyk - członek,

3) Tadeusz Buchajczyk - członek.

3. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji, w drodze spisu z natury, składników majątkowych wyposażenia świetlic wiejskich ,będacych własnością Gminy Choszczno w miejscowościach: Gleźno, Koplin, Stary Klukom, Zamęcin, Zwierzyn, w składzie:

1) Aldona Szymoniak - przewodnicząca,

2) Marta Naskręt - członek,

3) Arkadiusz Siwek - członek.

4. Zespoły spisowe, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, dokonają spisu składników majątkowych w terminie od 02 listopada 2016 r. do 18 listopada 2016 r. ,w obecności sołtysa lub członka Rady Sołeckiej ( danej miejscowości), według stanu tych składników na dzień 31 października 2016 r.

5. Przewodniczący Zespołów przekażą arkusze spisowe Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 21 listopada 2016 r.

§ 8. 1. Inwentaryzację sald rozrachunków środków pieniężnych na rachunkach bankowych, sald kredytów , obligacji i pożyczek należy przeprowadzić metodą potwierdzenia sald, według stanu ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2016 roku.

2. Za przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 9. 1. Przeprowadzenie Inwentaryzacji metodą weryfikacji (uzgodnień) sald aktywów i pasywów, które nie podlegają inwentaryzacji, należy porównać dane w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

2. Weryfikacji podlegają salda na dzień 31 grudnia 2016 roku.

3. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, ponosi Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 10. 1. Wycenę oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych wszystkich rzeczowych składników majątkowych wykonuje Pracownik w Wydziale Budżetu, w terminie czternastu dni od otrzymania spisów.

2. Odpowiedzialność za dokonanie wyceny, o której mowa w ust. 1, ponosi Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 11. 1. Sporządzenie i przedłożenie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej metodą spisu z natury wraz z wnioskami, co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, należy przedłożyć do zatwierdzenia Burmistrzowi w terminie 7 dni od ich otrzymania.

2. W przypadku wniosku o obciążenie pracownika wymagana jest opinia Radcy Prawnego, którą to opinie należy dołączyć do protokołu, o którym mowa w ust.1.

§ 12. Decyzja Burmistrza Choszczna, w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, podlega ewidencji w księgach rachunkowych 2016 roku.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

          Otrzymują:

1) Sekretarz Miejski.

2) Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

3) Przewodniczący Zespołów Spisowych.

4) Naczelnik Wydziału Budżetu.

5) Wydział Organizacyjno - Prawny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1004_16.pdf (PDF, 19KB) 2016-10-17 12:52:20 203 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomczyk 17-10-2016 12:52:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 14-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 17-10-2016 12:52:20