Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 83, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13 położonych w obrębie Sulino, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie.