Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku w dniu 6 września 2016 roku, postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 27 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie zagospodarowania terenów nad Jeziorem Krzęcińskim w Krzęcinie, w tym na budowie ścieżki spacerowo ? rowerowej o szerokości 2 mb wypełnionej kruszywem, budowie oświetlenia solarnego, budowę pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 30/2, 110, 391, 490, 491/3 i 491/4 w Krzęcinie. W zakresie dodania do zakresu wniosku działek o nr ewid. 113, 114 i 491/1.