Zawiadomienie dla wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1767 Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych: 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4 obręb Sławęcin, pismem z dnia 5 lipca 2016 r., znak: K0.6220.4.8.2016.ES wezwano wnioskodawcę, tj. Powiat Choszczeński ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno, do złożenia uzupełnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.