Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 832/16 Burmistrza Choszczna z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 832/16
Burmistrza Choszczna

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do najmu nieruchomości, stanowiące własność Gminy Choszczno, wykazane w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Magdalena Sieńko

 

1) Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych,

2) Rada Miejska,

3) Wydział Organizacyjno – Prawny.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 832/16
Burmistrza Choszczna
z dnia 20 czerwca 2016 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Burmistrz Choszczna na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

1. Nieruchomość oznaczona nr działki 670 o pow. ogólnej 627 m2

1) dane ogólne:

Położenie nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchni użytkowa przedmiotu najmu

Choszczno ul. Mickiewicza

670 o pow. 627 m2

Kw-SZ1C/00031981/3

a) pow. gruntu - 25 m2
b) wiata drewniana - 21 m2

Przeznaczenie w planie: MWU - mieszkalnictwo wielorodzinne

2) opis nieruchomości:

a) przedmiotem najmu jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 670 zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w Choszcznie;
b) przedmiotem najmu jest część nieruchomości gruntowej zabudowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 670 zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w Choszcznie;

3) czas najmu: nieoznaczony;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

a) część nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne;
b) wiata o konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na przechowywanie ruchomości;

5) termin zagospodarowania: nie dotyczy;

6) termin składania wniosków: do dnia 15 lipca 2016 r.;

7) cena nieruchomości: nie dotyczy;

8) wysokość czynszu z tytułu najmu:

a) miesięczny czynsz zostanie ustalony w umowie najmu wg stawki 2,42 zł/m2 za najem gruntu lub zgodnie ze stawką ustaloną w drodze przetargu. Czynsz płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek;
b) miesięczny czynsz zostanie ustalony w umowie najmu wg stawki 0,73 zł/m2 za najem wiaty lub zgodnie ze stawką ustaloną w drodze przetargu. Czynsz płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek, podwyższony o podatek VAT na podstawie obowiązujących stawek;

9) zasady aktualizacji opłat: stawki czynszu podlegać będą waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku. Zmiany wysokości opłat nastąpią na piśmie.
 

Wykaz wywieszno dnia ...................... 2016 r.
Wykaz zdjęto dnia ................................. 2016 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie nr 832_16.pdf (PDF, 10KB) 2016-06-20 11:49:14 168 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 20-06-2016 11:49:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Sieńko 20-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 20-06-2016 11:49:14