Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 816/16 Burmistrza Choszczna z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne

Zarządzenie Nr 816/16
Burmistrza Choszczna

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Zarządzeniem Nr 273/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

2) Zarządzeniem Nr 324/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

3) Zarządzeniem Nr 344/15 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

4) Zarządzeniem Nr 557/15 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

5) Zarządzeniem Nr 691/16 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2016 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

6) Zarządzeniem Nr 811/16 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne.

§ 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 oraz § 3 Zarządzenia nr 273/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne, które stanowią: "§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych."
"§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania."

2) § 2 oraz § 3 Zarządzenia nr 324/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne, które stanowią: "§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych."
"§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania."

3) § 2 oraz § 3 Zarządzenia nr 344/15 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne, które stanowią: "§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych."
"§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania."

4) § 2 oraz § 3 Zarządzenia nr 557/15 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne, które stanowią: "§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych."
"§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania."

5) § 2 oraz § 3 Zarządzenia nr 691/16 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2016 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne, które stanowią: "§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych."
"§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania."

6) § 2 oraz § 3 Zarządzenia nr 811/16 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne, które stanowią: "§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych."
"§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania."

 

 

 

Burmistrz Choszczna

/ - / Robert Adamczyk

 

Załącznik do zarządzenia Nr 816/16
Burmistrza Choszczna
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 37/14
Burmistrza Choszczna
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako socjalne

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014 r., poz.150 ze zm.)[1]oraz "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016" zarządzam, co następuje:

§ 1.[2])[3]Z zasobu mieszkaniowego gminy Choszczno wydziela się następujące lokale socjalne:

Lp.

Adres lokalu

Pow. lokalu m2

1.

Bol. Chrobrego 13A

40,10 m2

2.

Dąbrowszczaków 2/8

27,25 m2

3.

Dąbrowszczaków 19/2

34,05 m2

4.

Konopnickiej 1/2

35,16 m2

5.

Konopnickiej 19/5

22,70 m2

6.

Konopnickiej 20a/4

41,08 m2

7.

Konopnickiej 31/2

27,12 m2

8.[4]

(skreślony)

-

9.

Kościuszki 17/6

45,00 m2

10.

Kolejowa 6/2

34,85 m2

11.

Kolejowa 11/1

66,18 m2

12.

Mickiewicza 8/6

70,85 m2

13.

Mickiewicza 14/1

30,87 m2

14.

Mickiewicza 19/4

41,01 m2

15.

Mickiewicza 21/5

31,56 m2

16.

Mickiewicza 21/5a

29,83 m2

17.

Mickiewicza 21/8

28,35 m2

18.

Fabryczna 14/1

38,37 m2

19.

Fabryczna 14/2

39,02 m2

20.

Fabryczna 14/3

38,37 m2

21.

Fabryczna 14/4

40,27 m2

22.

Fabryczna 14/5

39,50 m2

23.

Fabryczna 14/6

38,11 m2

24.

Fabryczna 14/7

42,26 m2

25.

Fabryczna 14/8

38,68 m2

26.

Fabryczna 14/9

38,11 m2

27.

Fabryczna 14/10

37,56 m2

28.

Fabryczna 14/12

37,56 m2

29.

Roosevelta 6/4

28,37 m2

30.

Roosevelta 8/2

23,44 m2

31.

Słowackiego 1/1

46,97 m2

32.

Słowackiego 1/4

46,97 m2

33.

Słowackiego 1/5

47,91 m2

34.

Słowackiego 3/1

48,51 m2

35.

Słowackiego 3/2

48,51 m2

36.

Słowackiego 6/1

22,40 m2

37.

Słowackiego 6/5

18,49 m2

38.

Słowackiego 6/7

22,40 m2

39.

Słowackiego 6/8

26,99 m2

40.[5]

(skreślony)

-

41.

Sienkiewicza 6/6

15,21 m2

42.

Sienkiewicz 12/4

32,24 m2

43.

Suliszewo, ul. Zwycięstwa 16a/2

34,00 m2

44.

Sulino

53,63 m2

45.

Korytowo, ul. Myśliwska 9a/2

44,26 m2

46.

Korytowo, ul. Myśliwska 9a/3

62,20 m2

47.

Korytowo, ul. Myśliwska 9a/4

19,65 m2

48.

Korytowo, ul. Myśliwska 9a/5

33,63 m2

49.

Kołki 26/2

55,60 m2

50.

Krzowiec 15/1

47,80 m2

51.

Wolności 7a/4

20,94 m2

52.

Wolności 23/3

31,90 m2

53.

Mickiewicza 21/3

30,79 m2

54.[6]

(skreślony)

-

55.

Konopnickiej 29/1

39,80 m2

56.

Mickiewicza 11/6

47,57 m2

57.

Mickiewicza 21/7

69,95 m2

58.

Dąbrowszczaków 19/3

41,62 m2

59.

Dąbrowszczaków 19/4

51,20 m2

60.

Wł.Jagiełły 26/2

51,05 m2

61.

Konopnickiej 3/3

17,76 m2

62.

Kolejowa 6/3

54,64 m2

63.

1 Maja 6/2

43,60 m2

64.

Radaczewo 21

38,26 m2

65.

Dąbrowszczaków 33/1

41,46 m2

66.

Dąbrowszczaków 33/6

41,46 m2

67.

Dąbrowszczaków 33/10

30,11 m2

68.

Golcza 3

40,00 m2

69.

Mickiewicza 21/1

55,28 m2

70.

Konopnickiej 3/2

40,88 m2

71.

Mickiewicza 21/2

30,78 m2

72.

Mickiewicza 17/5

22,91 m2

73.

Roosevelta 5/3

29,85 m2

74.

Wyzwolenia 3/3

62,79 m2

75.

Zielna 8/1

42,57 m2

76.

Mickiewicza 3/6

45,15 m2

77.

Wolności 31b/2

51,92 m2

78.[7]

(skreślony)

-

79.

Wolności 25/8

50,36 m2

80.

Dąbrowszczaków 33/5

41,46 m2

81.[8]

Bol. Chrobrego 13/4

78,20 m2

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Otrzymują:

1) Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych,

2) Rada Miejska,

3) Wydział Organizacyjno - Prawny,

4) Wydział Nieruchomości i Rolnictwa.

 

[1]zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1322, poz. 1777 oraz w Dz.U. z 2016 r. poz. 8,

[2]zmieniony Zarządzeniem Nr 273/15 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

[3]zmieniony Zarządzeniem Nr 324/15 Burmistrza Choszczna z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własnośc gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

[4]skreślony Zarządzeniem Nr 691/16 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2016 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

[5]skreślony Zarządzeniem Nr 811/16 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

[6]skreślony Zarządzeniem Nr 557/15 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

[7]skreślony Zarządzeniem Nr 344/15 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne,

[8]dodany Zarządzeniem Nr 557/15 Burmistrza Choszczna z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie nr 818_16.pdf (PDF, 47KB) 2016-06-10 13:14:13 192 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 10-06-2016 13:14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 09-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 10-06-2016 13:14:13