Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr: 53/2016 znak: IBPP.6730.53.5.2016.MP z dnia 18 maja 2016 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch silosów na zboże wraz z suszarnią, zadaszonym dołem zsypowym zboża, utwardzeniem placu składowo-manewrowego, budowie dróg wewnętrznych, budowie wagi samochodowej, budynku laboratorium, budynku kotłowni i infrastruktury technicznej ze zbiornikiem na wody opadowe na części działki o nr ewid. 68/1 obręb Pakość, gmina Choszczno.