Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 752/16 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz określenia procedury przygotowywania i zamieszczania materiałów w BIP

Zarządzenie Nr 752/16
Burmistrza Choszczna

z dnia 27 kwietnia  2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz określenia procedury przygotowywania i zamieszczania materiałów w BIP.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2015r. poz. 2058 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U z 2007r. Nr. 10 poz. 68) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia sprawnego i powszechnego dostępu do informacji publicznej powołuję Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w składzie:

1) Administrator BIP;

2) Redaktorzy  BIP;

3) Koordynator BIP.

2. Wykaz członków Zespołu Redakcyjnego BIP stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Do zadań Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej należy:

1. Zapewnienie sprawnego i powszechnego dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego za pośrednictwem elektronicznego informatora Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Analizowanie uwag i spostrzeżeń użytkowników BIP w zakresie dostępności informacji publicznej oraz inicjowanie działań usprawniających funkcjonowanie Biuletynu.

3. Dostosowanie BIP do obowiązujących standardów, wymagań i oczekiwań użytkowników.

§ 3. Administrator BIP jest odpowiedzialny za publikowanie informacji przekazanych przez Redaktorów BIP zgodnie z następującymi ogólnymi zasadami publikowania informacji publicznej:

1) informacje publiczne zamieszczane na stronie BIP nie mogą zawierać reklam oraz niewyjaśnionych skrótów;

2) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic prawnie chronionych;

3) w przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej zamieszcza się komentarz, w którym podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje organ lub osobę, która dokonała wyłączenia;

4) w przypadku przekazania do publikacji kopii dokumentów, wyłączenie jawności ich fragmentów, dokonuje się poprzez skuteczne zakrycie danych chronionych przed procesem skanowania, wraz z umieszczonym w e-mailu komentarzem w którym podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje organ lub osobę, która dokonała wyłączenia;

5) wyłączenia jawności danych prawnie chronionych wraz z komentarzem, dokonuje pracownik merytorycznie odpowiedzialny za wytworzenie informacji;

6) informacja publiczna może zostać zamieszczona na stronie bip.choszczno.pl w postaci plików z danymi w następujących formatach: doc, odt, pdf(ocr) edytowalny;

7) informacja, która ma zostać opublikowana na stronie Biuletynu winna być przekazana e-mailem do Administratora bezpośrednio z e-maila osoby przekazującej informację do publikacji wraz z podanym tytułem dokumentu oraz miejscem publikacji w BIP.

§ 4. Administrator nie odpowiada za treść zamieszczonej informacji oraz nie ma prawa do edytowania przekazanej do publikacji informacji. Administrator nie zamieszcza na stronie bip.choszczno.pl informacji przekazanej nie zgodnie z ogólnymi zasadami publikacji.

§ 5. 1. Redaktorzy BIP odpowiadają za:

1) opracowanie dokumentów oraz zgodność  z obowiązującymi przepisami przekazanej  do publikacji w BIP informacji publicznych, oraz ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie informacji publicznej, która ma być opublikowana na przedmiotowej stronie bip.choszczno.pl;

2) monitorowanie treści zawartych w BIP oraz zgłaszanie propozycji zmian do Administratora BIP lub Koordynatora BIP;

3) aktualność i zakres opublikowanych w BIP informacji związanych z przedmiotem działalności  swojej jednostki organizacyjnej.

2. Redaktor BIP przygotowujący informację zobowiązany jest zweryfikować poprawność jej publikacji.

§ 6. Do zadań Koordynator BIP należy:

1) analizowanie uwag i spostrzeżeń dotyczących informacji zamieszczanych na stronie BIP;

2) udzielanie wszystkim zainteresowanym pomocy i wyjaśnień w zakresie związanym z prowadzeniem BIP;

3) nadzór i podejmowanie niezbędnych czynności w celu zachowania spójności informacji zamieszczanych w BIP;

4) Współpraca z członkami Zespołu Redakcyjnego BIP w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BIP, w tym przekazywanie zaleceń oraz egzekwowanie prawidłowego ich wykonania.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu publikowania (umieszczanie informacji) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu oraz Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno - Prawnego

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Choszczna

/ - / Robert Adamczyk

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjno - Prawny

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 752/16

Burmistrza Choszczna

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU REDAKCYJNEGO BIP

1. Sylwia Ostrowska - Dudczyk - Administrator BIP

2. Agnieszka Tomczyk - Koordynator BIP

3. Henryka Świtała - Redaktor BIP (Wydział Organizacyjno - Prawny)

4. Elżbieta Szyszka - Redaktor BIP (Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska)

5. Dorota Borowska - Redaktor BIP (Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska)

6. Iwona Maślak - Redaktor BIP (Wydział Budżetu)

7. Magdalena Serafińska - Redaktor BIP (Wydział Podatkowy)

8. Aldona Szymoniak - Redaktor BIP ( Wydział Nieruchomości i Rolnictwa)

9. Natalia Szankowska - Redaktor BIP ( Wydział Nieruchomości i Rolnictwa)

10. Przemysław Grzeszata - Redaktor BIP ( Wydział Nieruchomości i Rolnictwa)

11. Marta Raczek - Redaktor BIP (Wydział Spraw Obywatelskich)

12. Anna Malka- Redaktor BIP (Wydział Spraw Obywatelskich)

13. Marta Piechota - Kondela - Redaktor BIP (Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego)

14. Paweł Kucharski - Redaktor BIP (Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego)

15. Marta Desecka - Redaktor  BIP (Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego)

16. Marta Naskręt - Redaktor BIP (Biuro Promocji)

17. Marlena Waszkiel - Redaktor BIP  (Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej)

18. Sabina Tatol - Baczyńska - Redaktor BIP (Główny Specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej)

19. Tadeusz Walczyński - Redaktor BIP ( Główny Specjalista ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego)

20. Jan Koskowski - Redaktor BIP (Audytor wewnętrzny)

21. Mariusz Przytuła - Redaktor BIP (Urząd Stanu Cywilnego)

22. Anna Fic-Łasowska - Redaktor BIP (Biuro Rady Miejskiej)

23. Irena Kowalska - Redaktor BIP ( Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)

24. Małgorzata Cieślińska - Redaktor BIP (Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych)

25. Anna Rolińska - Redaktor BIP (Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych)

26. Grażyna Gancarczyk - Redaktor BIP ( Sekretariat)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 752_16.pdf (PDF, 20KB) 2016-04-27 14:22:48 186 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 27-04-2016 14:18:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 27-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 27-04-2016 14:22:48