Informacja o wpłynięciu wniosku w dniu 9.03.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji i przebudowie systemu magazynowania i przygotowania produktów rolnych (zbóż i rzepaku) wraz z zakupem maszyn i urządzeń do ich przetwarzania, modernizacji placu składowo-manewrowego (utwardzenie i odwodnienie), budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, wagi samochodowej, budynku laboratorium oraz zakupie i instalacji kotłowni opalanej słomą"