Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 24/2015 znak: IPP.6733.24.11.2015.MP z dnia 22 stycznia 2016 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką 151 do miejscowości Chełpa oraz drogi powiatowej nr 2221Z do miejscowości Chełpa poprzez miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 na działkach o nr ewidencyjnych 384/1, 300/2, 419 obręb Pomień, gmina Recz, 125/2, 125/7, 125/9 obręb Chełpa, gmina Choszczno, 76, 81/2, 98/1, 110, 135, 134/7, 134/8 obręb Wardyń, gmina Choszczno, 126/1, 202, 203/18, 203/19, 210 obręb Korytowo, gmina Choszczno.