Informacja o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowienia z dnia 21 grudnia 2015 r., znak: WONS-OŚ.4242.63.2015.KS oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinii z dnia 21 grudnia 2015 r., znak:PS.N.NZ.403.10.15 w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej w miejscowości Kolki na działce o numerze ewidencyjnym 355/2 obręb Kołki, gmina Choszczno, pow. choszczeński.