Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku wszczętego w dniu 21 grudnia 2015 roku, wszczętego w dniu 1 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV oraz linii sygnalizacyjnej i światłowodowej na działkach o nr ewid. 79, 35/1, 80, 81, 82/2, 83 obręb 2. m. Choszczno, 173/1, 173/4, 32/1, 33/2 obręb Koplin, 2, 71 obręb Rudniki, 1, 13, 3 obręb Wysokie, 20, 19, 45/1, 46/1, 55, 60, 75, 100 obręb Nowe Żeńsko, gmina Choszczno. Zmiana zakresu wniosku polega na wykreśleniu działki o nr ewid. 173/4 obręb Koplin, gmina Choszczno. W wyniku weryfikacji wniosku wykreślam z zakresu stron postępowania właścicieli działki o nr ewid. 173/4 obr. Koplin.