Obwieszczenie o wezwaniu w terminie 7 dni do usunięcia braków związanych ze złożonym wnioskiem, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznych SN oraz sterowniczo - sygnalizacyjnych linii światłowodowych na działkach o nr ewid. 79, 35-1, 80, 81, 83 obręb 2 Choszczno, 173/1, 173/4, 32/1, 33/2, obręb Koplin, 75, 20, 19, 45/1, 46/1, 55, 60, 100 obręb Nowe Żeńsko, 1, 13, 3 obręb Wysokie, gmina Choszczno, miasta Choszczno w postaci: podpisu pod wnioskiem prokurenta Spółki.