Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku wszczętego w dniu 23 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej 15kV wraz ze słupem kablowym na działkach o nr ewid. 39/3, 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno: zmiana zakresu wniosku polega na usunięciu z zakresu stron właściciela nieruchomości inwestycji oznaczonej nr ewid. 28 położonej w obr. Roztocze. Zmieniam zakres stron o: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.