Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 12 lutegoč101 roku o?Řtaleniu lokalizacji inwestycji celu publi—}.ego dla inwestycji polegającej na: buÎRwie sieci kanalizacji sanitarn]%8y ramyŐŠ„RozzĘćËwy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Choszczno - część 2", na działkach o nr ewid.: 271/6, 304/1,2;71‚đ 296/GAz<60, 271/4 obręb Piasecznik, gmina ChoszcŁo/ do Starostwa Powiatowego w Choszcznig.ďěachodniopomorskiego Zarząd M]#qa‘:ÚE9ąÍ~ĹŚąHc˝ Wodnych w Szczecinie Oddział w Choszcznie i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.