Informacja w sprawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na możliwości kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu, transporcie odpadów: złomu żelaznego, złomu żeliwnego, złomu metali kolorowych, makulatury, tworzyw sztucznych, szkła przez ZPUH "ROBOL" Romana Grzebalskiego i ZPHU "ROBOL-BIS" Marcina Grzebalskiego na działkach nr 391/1, 394 obręb 3 Choszczno"