Informacja dotycząca inwestycji polegającej na Budowie bazy przeładunkowo-magazynowej nawozów na działce nr 38/10 obreb 2 miasta Choszczno: o wpływie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, że dla przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na śodowisko oraz wydaniu postanowienia Burmistrza Choszczna w dniu 2 stycznia 2014 r o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.