Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Podatkowy

WYDZIAŁ PODATKOWY
pok. nr 21, tel. (095) 765 93 62
tel. (095) 765 93 63
pok. nr 22, tel. (095) 765 93 64
tel. (095) 765 93 65

Naczelnik - Krzysztof Olszewski
pok. nr 21A, tel. (095) 765 93 61 
 

 

 Do zakresu zadań Wydziału Podatkowego należy:

1) wykonywanie wszelkich czynności w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych,

2) weryfikacja poprawności składanych deklaracji i informacji podatkowych,

3) prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie ww. podatków,

4) przygotowywanie decyzji wymiarowych w zakresie w/w podatków,

5) dokonywanie przypisów i odpisów należności objętych księgowością analityczną,

6) prowadzenie postępowań w sprawach:

a) umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych,

b) odroczenia lub rozłożenia na raty terminu płatności podatku,

c) zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

d) zwrotu opłaty skarbowej,

e) zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości.

7) wydawanie zaświadczeń:

a) o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

b) dochodowości z indywidualnych gospodarstw rolnych,

c) opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,

d) wielkości hektarów fizycznych i przeliczeniowych,

8) opracowywanie zestawień oraz prognozowanych należności z tytułu podatków i opłat,

9) sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców, pomocy publicznej oraz pomocy publicznej w rolnictwie,

10) wykazywanie skutków finansowych zastosowanych ulg w podstawowych dochodach podatkowych,

11) naliczanie odpisów aktualizacyjnych należności,

12) sporządzanie informacji dotyczących. dochodów izby rolniczej z tytułu dochodów podatku rolnego,

13) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,

14) przygotowywanie wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości,

15) sporządzenie wykazów w zakresie:

a) udzielonej pomocy publicznej,

b) udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie,

c) osób fizycznych i prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg,  odroczeń, umorzeń lub rozłożeń  na raty.

16) prowadzenie ewidencji podatników i ewidencji księgowej opłaty od posiadania psów,

17) przeprowadzanie z urzędu kontroli podatkowej w zakresie podatków stanowiących dochody gminy,

18) rozliczanie inkasentów z poboru należności podatkowych,

19) prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawy gruntów, czynszu najmu, wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat adiacenckich oraz za zajęcie pasa drogowego,

20) w zakresie windykacji podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych:

a) bieżąca analiza stanu zaległości,

b) przygotowywanie upomnień i wezwań do zapłaty,

c) sporządzanie tytułów wykonawczych,

d) zabezpieczenia hipoteczne zaległości,

e) współpraca z administracyjnym i sądowym organem egzekucyjnym.

      Przy oznakowaniu spraw wydział używa symbolu „FP".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 10-02-2006 11:47:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 31-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 24-08-2017 13:20:40