Wydział Spraw Obywatelskich

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48, 765 93 49
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50

Naczelnik - Marta Raczek

pok. nr 10, tel. (095) 765 93 47
 

 

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1) wydawanie dowodów osobistych,

2) prowadzenie ewidencji ludności i udzielanie informacji adresowych,

3) prowadzenie rejestru wyborów i sporządzanie spisu wyborców,

4) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań i wymeldowań osób decyzją administracyjną,

5) wywieszanie na tablicy ogłoszeń w lokalu urzędu informacji o ustanowieniu przedstawiciela dla nieobecnego z miejsca pobytu,

6) sporządzanie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

7) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

8) sporządzanie sprawozdań dla Krajowego Biura Wyborczego i Urzędu Statystycznego,

9) współpraca z Komendami Powiatowymi Policji, Prokuraturą, Sądami, jednostkami Straży Granicznej ,Wojskowymi Komendami Uzupełnień, oraz z innymi urzędami w zakresie udzielania informacji dotyczących danych osobowych, informacji o dowodach osobistych i informacji adresowych,

10) wykonywanie zadań dotyczących ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych w systemie teleinformatycznym CEIDG;

11) udzielanie informacji o przedsiębiorcach z gminnej ewidencji działalności gospodarczej istniejącej przed CEIDG, którzy zakończyli swoją działalność przez 1 lipca 2014r.,

12) informowanie przedsiębiorców o obowiązkach związanych z podjęciem działalności gospodarczej,

13) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania transportu drogowego taksówką,

14) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przewozów regularnych,

15) prowadzenie spraw w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

16) przygotowywanie dokumentacji dla gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

17) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych,

18) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń,

19) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające obowiązek zastępczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkami rodziny oraz uznawanie żołnierzy za mających na utrzymaniu członków rodziny,

20) przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie zadań merytorycznych wydziału.

 Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu „ SO ".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 01-02-2006 10:42:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 31-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Marlena Wachowicz 22-06-2015 13:23:09