Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, w ramach projektu pod nazwą: "Budowa sieci energetycznej dla zasilenia osiedla domków jednorodzinnych Choszczno ul. Kossaka", na działce oznaczonej nr ewid. 15/1 obręb 4 oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 75/7, 138/1, 139/9 i 140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 2020-02-27 11:24:55
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 107/2019 znak: BP.6730.107.12.2019.JI z dnia 25 lutego 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 178/2, 177/12, 177/1, 177/11, 177/19 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2020-02-25 14:45:38
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 22/2019 znak: BP.6733.22.7.2019.KS z dnia 21 lutego 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 170/7, 170/3 obręb Koplin oraz na działce nr 27 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-02-21 14:42:56
dokument Informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z powierzchni utwardzonej sektora przyjmowania i magazynowania pojazdów przeznaczonych do demontażu w stacji demontażu pojazdów dz. l obręb Witoszyn, gm. Choszczno. 2020-02-19 14:30:28
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 8/13 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno, że z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, a także skutecznego powiadomienia stron o możliwości zapoznania się z aktami sprawy postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. 2020-02-19 11:58:49
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna znak: KO.6220.36.8.2019.ASi z dnia 17.02.2020 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno". 2020-02-18 14:38:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.3.2020.ASi z dnia 17 lutego 2020 r. dla stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2020-02-18 13:39:01
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Choszczno II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2020-02-18 13:37:25
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 143/4 oraz 144/9, 143/10 obręb Koplin, gmina Choszczno, o weryfikacji wniosku poprzez sprostowanie omyłki pisarskiej błędnie wskazanego nr jednej z działek z 143/9 na 144/9 obręb Koplin, gmina Choszczno, oraz o wysłaniu w dniu 17 lutego 2020 roku ponownie celem uzgodnienia poprawionego projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2020-02-17 14:25:36
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla wszystkich stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/2, 17/4 w miejscowości Rudniki, gmina Choszczno" 2020-02-14 14:21:07
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 1358/19,1358/2, 1358/15,1358/16,1358/10, 445/4, 445/5 i 445/6 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. 2020-02-14 14:19:37
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla wszystkich stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bonin o mocy do 1,5 MW realizowanej w granicach działki nr 62 obręb Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Choszczno) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem". 2020-02-14 14:18:51
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 143/4, 143/9, 143/10 obręb Koplin, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2020-02-10 15:09:06
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 1358/19, 1358/2, 1358/15, 1358/16, 1358/10, 445/4, 445/5 i 445/6 obręb 3 miasta Choszczno o wysłaniu w dniu 23 stycznia 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-02-07 12:37:36
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn. 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, w ramach projektu pod nazwą: "Budowa sieci energetycznej dla zasilenia osiedla domków jednorodzinnych Choszczno ul. Kossaka", na działce oznaczonej nr ewid. 15/1 obręb 4 oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 75/7, 138/1, 139/9 i 140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-02-04 14:59:51
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 124/2019 znale: BP.6730.124.6.2019.KS z dnia 04 lutego 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Nadbrzeżnej, gmina Choszczno. 2020-02-04 14:59:11
dokument Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 23.01.2020 r. decyzję nr 6/2020 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Budowa i rozbiórka infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie branż: telekomunikacyjna, SRK, elektroenergetyczna, LPN, drogowa, trakcyjna, sanitarna (LOT E1 od km 109,718 do km 128,680, LOT E2 od km 128,680 do km 140,250, LOT F od km 140,250 do km 171 J20, LOT G1 od km 171 120 do km 195,170). 2020-01-30 11:26:55
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 21/2019 znak: BP.6733.21.5.2019.JI z dnia 29 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 62/10, 62/9, 144/7, 140/1, 75/7 przy ul. Matejki i Kossaka obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2020-01-29 15:08:44
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna znak: KO.6220.36.6.2019.ASi z dnia 28.01.2020 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno??. 2020-01-29 13:16:07
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 178/2, 177/12, 177/1, 177/11, 177/19 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. 2020-01-28 15:27:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bonin o mocy do 1,5 MW realizowanej w granicach działki nr 62 obręb Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Choszczno) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem??. 2020-01-27 14:33:19
dokument Informacja Burmistrza Choszczna o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Bonin o mocy do 1,5 MW realizowanej w granicach działki nr 62 obręb Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Choszczno) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem??. 2020-01-27 14:32:40
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zawiadamia, że wydał decyzję dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia w części pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji ,,Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań Główny-Szczecin Dąbie tj. LOT E2 - Słonice - Choszczno od km 128,680 do km l40,250" decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 8 lutego 2019 r., znak SZ.RUZ.421.92-10.2018.LK/WI, na wykonanie urządzeń wodnych, określone w pkt. I. ppkt 6 (dot. budowy przepustów drogowych) oraz ppkt. 14 (dot. wykonania nieszczelnych trawiastych rowów drogowych). 2020-01-24 14:51:35
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 170/7, 170/3 obręb Koplin oraz na działce nr 27 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia. 2020-01-24 14:49:17
dokument Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2020 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/2, 17/4 w miejscowości Rudniki, gmina Choszczno". 2020-01-23 15:16:37
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 119/2019 znak: BP.6730.119.6.2019.2020.JI z dnia 23 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 61/48, 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2020-01-23 13:27:49
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2020 2020-01-22 15:19:38
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 121/2019 znak: BP.6730.121.6.2019.2020.JI z dnia 22 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku usługowego (przedszkola niepublicznego) na działkach oznaczonych nr ewid. 277, 278, 279 i 113 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2020-01-22 14:13:40
dokument Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2020 r. 2020-01-16 08:36:49
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2019 znak: BP.6733.19.7.2019.2020.KS z dnia 14 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 223/5 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Rybackiej, gmina Choszczno. 2020-01-14 12:37:00
dokument Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2020-01-10 10:44:00
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 178/2, 177/12, 177/1, 177/11, 177/19 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych ? w miejscu. Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność dokonania ponownych uzgodnień projektu decyzji po weryfikacji wniosku, oraz zawiadomienia stron o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. 2020-01-09 14:30:14
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2019 znak: BP.6733.20.5.2019.2020.KS z dnia 07 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE-HD na działkach nr 75/7, 139/5, 140/1 i 62/9 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Matejki i Kossaka, gmina Choszczno. 2020-01-07 13:50:17
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo handlową wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzysząca na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w pokoju nr 24. 2020-01-07 13:49:31
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 8/13 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie, PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy dróg gminnych w miejscu. Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłej stronie postępowania, a także skutecznego powiadomienia ich o możliwości zapoznania się z aktami sprawy postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. 2020-01-03 14:42:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wysłaniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno" 2020-01-03 14:41:28
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 046) w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno". 2020-01-03 14:28:31
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 109/2019 znak: BP.6730.109.6.2019.2020.JI z dnia 03 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 61/51, 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2020-01-03 14:24:33
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 95/2019 znak: BP.6730.95.7.2019.2020.KS z dnia 02 stycznia 2020 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalno-usługowy, na działce oznaczonej nr ewid. 223/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Rybackiej, gmina Choszczno. 2020-01-02 14:46:18
dokument Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 170/7, 170/3 obręb Koplin oraz na działce nr 27 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 02 stycznia 2020 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych. 2020-01-02 14:45:21
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 62/9, 62/10, 75/7, 144/7, 140/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 2020-01-02 14:44:41