Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 373/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa skateparku w Choszcznie."

Zarządzenie Nr 373/19
Burmistrza Choszczna

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa skateparku w Choszcznie.”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa skateparku w Choszcznie” w składzie:

1) Krzysztof Polak – przewodniczący komisji;

2) Monika Olędzka – sekretarz komisji;

3) Aleksandra Żołnierzów – członek komisji;

§ 2. Do zadań komisji przetargowej należy:

1) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania i przeprowadzenia postępowania;

3) Dokonanie oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4) Dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych;

5) Dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych;

6) Dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia;

7) Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty;

8) Zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert oraz informacji o wyniku postępowania.

9) Sporządzenie protokołu z postępowania.

§ 3. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

1) Podanie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2) Dokonanie otwarcia kopert z ofertami oraz podanie informacji dotyczących nazwy (firmy) i adresów wykonawców, których oferty zostały otwarte wraz z podaniem danych dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

§ 4. Do zadań sekretarza należy zamieszczanie wymaganych ustawą informacji na stronie internetowej oraz sporządzenie protokołu z postępowania.

§ 5. 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja zakończy pracę z dniem publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

§ 6. Upoważniam przewodniczącego komisji do zasięgania opinii ekspertów lub biegłych jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.             
 BURMISTRZ
 
/-/ Robert Adamczyk
     Otrzymują:

1) Wydział Organizacyjno – Prawny

2) Wydział Budownictwa i Inwestycji

3) Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 373_19.pdf (PDF, 96KB) 2019-09-11 15:05:44 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 11-09-2019 15:05:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 10-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 11-09-2019 15:06:15