Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych procedur rozliczeń podatku VAT w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 86/19
Burmistrza Choszczna

z dnia 25 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych procedur rozliczeń podatku VAT w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) i uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Sygn. I FPS 4/15) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1106/16 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych procedur rozliczeń podatku VAT w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:,, 19) Zakład Aktywności Zawodowej „ Szansa
w Choszcznie - ZAZ";

2) w § 2 po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu: ,, 20) Urząd Miejski w Choszcznie / Gmina - UM";

3) załącznik Nr 1 do Procedury obiegu dokumentów oraz jednolitych zasad prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług - Wykaz osób odpowiedzialnych za dokumentowanie transakcji dla celów VAT, sporządzanie deklaracji i prowadzenie rozliczeń VAT otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik Nr 2 do Procedury obiegu dokumentów oraz jednolitych zasad prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług - Wykaz symboli jednostek otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2018 roku.

 

 

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

 

 

Otrzymują:

1.Skarbnik Miejski.

2. Wydział Budżetu.

3. Wydział Podatkowy.

4. Dyrektor ZAZ ,, Szansa" w Choszcznie.

5. Wydział Organizacyjno - Prawny.       
 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 86_19.pdf (PDF, 19KB) 2019-02-04 14:23:14 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 04-02-2019 14:23:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 25-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 04-02-2019 14:23:14