Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 81/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie Nr 81/19
Burmistrza Choszczna

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Na podstawie art. 32 ust. 3, 4, 6 i art. 39 ust 2, 3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu 5-letniego dziecka do przedszkola na warunkach określonych w art. 32 ust. 3, 4, 6 ustawy Prawo oświatowe oraz ucznia do szkoły na warunkach określonych w art. 39 ust 2, 3, 4 ustawy Prawo oświatowe, prowadzonych przez Gminę Choszczno.

2. Podstawa obliczania zwrotu kosztów dowozu uczniów zastosowanie mają stawki:

1) 0,44 zł za 1 km – dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm,

2) 0,70 zł za 1 km – dla samochodu o pojemności skokowej do 900 cm,

3) 2,00 zł za 1 km przebiegu pojazdu przeznaczonego do przewozu od 6 do 9 osób, łącznie z kierowcą.”

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadku gdy dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni, z miejscowości należącej do obwodu danej szkoły, nie objętej systemem dowozów szkolnych, do przedszkola i szkoły bądź do najbliższego przystanku, skąd zabiera je autobus.

§ 2. 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych do szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2. Zwrot kosztów przejazdu:

1) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum przysługuje uczniom niepełnosprawnym, wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, przysługuje uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

3) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, przysługuje dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia

3. Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych stanowi stawka za km przebiegu określona w §1 ust. 1, pkt 1.

4. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie i opiekunowie prawni.

§ 3. 1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu uczniów, o których mowa w §1 i §2 jest złożenie wniosku do Dyrektora Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Podstawą otrzymania zwrotu kosztów przejazdu uczniów określonych w §2 oraz ich rodziców, opiekunów i opiekunów prawnych jest przedstawienie: orzeczenia o niepełnosprawności ucznia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie ucznia do szkoły bądź ośrodku specjalnego wydanego przez Starostę.

3. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, zawartej pomiędzy Dyrektorem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie a rodzicem, opiekunem lub opiekunem prawnym dziecka sześcioletniego, ucznia lub ucznia niepełnosprawnego w przypadku dowozu dziecka do przedszkola, ucznia do szkoły (placówki oświatowej).

§ 4. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkoła (placówką oświatową) jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad uczniami, objętych systemem dowozów szkolnych oraz w czasie oczekiwania na dowóz do szkoły i przedszkola, na kwotę 15,00 zł za efektywnie przepracowaną godzinę.

2. Zakres obowiązków oraz wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 określany będzie w umowie, zawartej pomiędzy Dyrektorem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie a osobą, o której mowa w ust. 1.

3. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na dany rok szkolny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.

§ 6. Traci moc  Zarządzenie Nr 1633/18  Burmistrza  Choszczna z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych,

2. Wydział Organizacyjno-prawny.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie 81_19.pdf (PDF, 59KB) 2019-01-25 12:40:56 24 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 25-01-2019 12:40:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 25-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 25-01-2019 12:40:56