Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie: udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe SA pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych, w ramach realizacji inwestycji "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do kin 197,540", w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Dąbie tj. LOT E2 - Słonice - Choszczno od km 128,668 do km 140,250.