Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 409/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2019-10-16 15:15:16
Zarządzenie Nr 408/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-10-16 14:43:30
Zarządzenie Nr 407/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2019-10-15 13:23:37
Zarządzenie Nr 406/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Promocji 2019-10-15 11:14:08
Zarządzenie Nr 405/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2019-10-11 11:30:51
Zarządzenie Nr 404/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r. 2019-10-11 11:06:21
Zarządzenie Nr 403/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r. 2019-10-11 10:56:25
Zarządzenie Nr 402/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-10-11 10:30:42
Zarządzenie Nr 401/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w "Patronka" Sp. z o. o w Szczecinku 2019-10-02 09:36:47
Zarządzenie Nr 400/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 października 2019 r. w sprawie dofinansowania do organizacji uroczystości z okazji Dnia Białej Laski organizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Choszcznie 2019-10-02 09:16:35
Zarządzenie Nr 399/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-10-07 14:46:36
Zarządzenie Nr 397/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie 2019-10-03 12:27:48
Zarządzenie Nr 396/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie 2019-10-02 08:24:59
Zarządzenie Nr 395/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie. 2019-10-01 15:21:42
Zarządzenie Nr 394/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie 2019-10-01 15:16:20
Zarządzenie Nr 393/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2019-10-01 15:12:23
Zarządzenie Nr 392/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-10-01 15:07:55
Zarządzenie Nr 391/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2019-10-01 15:03:01
Zarządzenie Nr 390/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2019-10-01 14:58:03
Zarządzenie Nr 389/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2019-10-01 14:50:18
Zarządzenie Nr 388/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-10-01 14:40:46
Zarządzenie Nr 387/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-10-01 14:31:51
Zarządzenie Nr 386/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 2019-09-30 12:58:39
Zarządzenie Nr 385/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 września 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-09-27 13:20:08
Zarządzenie Nr 384/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 2019-09-25 11:48:44
Zarządzenie Nr 383/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2019-09-24 09:38:25
Zarządzenie Nr 382/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 września 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2019-09-24 09:21:41
Zarządzenie Nr 381/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Choszczno. 2019-09-20 13:17:20
Zarządzenie Nr 380/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-09-18 14:18:41
Zarządzenie Nr 379/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-09-13 15:22:47
Zarządzenie Nr 378/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-16 13:34:37
Zarządzenie Nr 377/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-16 13:32:34
Zarządzenie Nr 376/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-09-12 10:40:40
Zarządzenie Nr 375/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 227/1 2019-09-11 15:09:40
Zarządzenie Nr 374/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik, oznaczonej numerem działki 408. 2019-09-11 15:07:32
Zarządzenie Nr 373/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa skateparku w Choszcznie." 2019-09-11 15:05:44
Zarządzenie Nr 372/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-09-11 15:01:25
Zarządzenie Nr 371/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2019-09-11 14:59:49
Zarządzenie Nr 370/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2019-09-11 14:58:20
Zarządzenie Nr 369/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 2019-09-04 12:10:33
Zarządzenie Nr 368/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat z automatów wrzutowych zainstalowanych w toaletach publicznych, stanowiących własność Gminy Choszczno 2019-09-04 11:59:05
Zarządzenie Nr 367/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 r. na realizację projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce Choszczno" 2019-09-03 14:51:03
Zarządzenie Nr 366/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 2019-09-03 14:46:13
Zarządzenie Nr 365/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-09-03 14:41:02
Zarządzenie Nr 364/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego 2019-09-03 14:33:27
Zarządzenie Nr 363/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2019-09-03 14:28:19
Zarządzenie Nr 362/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie 2019-09-03 14:23:42
Zarządzenie Nr 361/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 "Słoneczna Czwórka" w Choszcznie 2019-09-03 14:17:06
Zarządzenie Nr 360/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina" w Choszcznie 2019-09-03 14:10:18
Zarządzenie Nr 359/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2019-09-03 13:50:43
Zarządzenie Nr 358/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Choszcznie 2019-09-03 13:44:44
Zarządzenie Nr 357/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie dofinansowania obchodów "Dnia Seniora" organizowanego przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. 2019-09-03 13:25:55
Zarządzenie Nr 356/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz Gminy Choszczno." 2019-09-03 13:17:12
Zarządzenie Nr 355/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-09-09 11:38:09
Zarządzenie Nr 354/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-08-30 10:31:37
Zarządzenie Nr 353/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-08-30 10:30:48
Zarządzenie Nr 352/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka 2019-08-30 10:30:00
Zarządzenie Nr 351/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2019-08-30 10:28:47
Zarządzenie Nr 350/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Osiedle Północne 2019-08-30 10:27:57
Zarządzenie Nr 349/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020 2019-08-29 08:57:41
Zarządzenie Nr 348/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektora/nauczyciela szkoły lub przedszkola w Gminie Choszczno 2019-08-29 08:55:36
Zarządzenie Nr 347/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji ?Gminnego Święta Plonów 2019". 2019-08-28 15:00:50
Zarządzenie Nr 346/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-08-21 15:05:10
Zarządzenie Nr 345/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-08-14 14:20:01
Zarządzenie Nr 344/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-08-20 09:48:33
Zarządzenie Nr 343/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2019-08-12 13:08:38
Zarządzenie Nr 342/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-08-12 12:29:17
Zarządzenie Nr 341/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-08-06 11:44:08
Zarządzenie Nr 340/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2019-08-05 09:37:28
Zarządzenie Nr 339/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy nieruchomości gruntowej, położonej w obr. 4 m. Choszczno. 2019-08-02 14:16:54
Zarządzenie Nr 338/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2019-08-02 14:13:15
Zarządzenie Nr 337/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia zlokalizowanego w obiekcie remizy strażackiej w Zwierzyniu 2019-08-02 10:21:39
Zarządzenie Nr 336/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia zlokalizowanego w obiekcie remizy strażackiej w Radaczewie 2019-08-05 09:35:02
Zarządzenie Nr 335/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-08-07 11:49:01
Zarządzenie Nr 334/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2019-07-25 13:53:18
Zarządzenie Nr 333/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Piaseczniku 2019-07-25 10:32:12
Zarządzenie Nr 332/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wardyniu 2019-07-25 10:30:23
Zarządzenie Nr 331/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-07-24 13:10:08
Zarządzenie Nr 330/19 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-07-22 13:32:26
Zarządzenie Nr 329/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2019-07-17 15:05:20
Zarządzenie Nr 328/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2019-07-17 15:03:45
Zarządzenie Nr 327/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2019-07-17 12:12:40
Zarządzenie Nr 326/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-07-17 12:03:48
Zarządzenie Nr 325/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6 2019-07-16 11:51:52
Zarządzenie Nr 324/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 507 2019-07-10 12:09:48
Zarządzenie Nr 323/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2019-07-10 12:08:14
Zarządzenie Nr 322/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki 2019-07-10 12:05:33
Zarządzenie Nr 321/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-07-10 12:03:42
Zarządzenie Nr 320/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-07-10 12:01:55
Zarządzenie Nr 319/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2019-07-09 15:30:04
Zarządzenie Nr 318/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-07-10 14:18:07
Zarządzenie Nr 317/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Komunalnej 2019-07-08 13:07:49
Zarządzenie Nr 316/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 2019-07-09 11:58:07
Zarządzenie Nr 315/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-07-04 14:00:57
Zarządzenie Nr 314/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Osiedle Północne. 2019-07-04 09:57:45
Zarządzenie Nr 313/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-07-01 14:46:05
Zarządzenie Nr 312/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-07-01 14:51:26
Zarządzenie Nr 311/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 2019-07-04 14:40:49
Zarządzenie Nr 310/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-07-03 09:49:36
Zarządzenie Nr 309/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-06-27 14:23:17
Zarządzenie Nr 308/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2019-06-27 14:21:55
Zarządzenie Nr 307/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2019-06-27 14:20:42
Zarządzenie Nr 306/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-06-28 10:34:12
Zarządzenie Nr 305/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-06-21 19:21:58
Zarządzenie Nr 304/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność Kierownika Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie 2019-06-24 12:27:04
Zarządzenie Nr 303/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie skargi Pana (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Agnieszka Tomczyk) na działalność Kierownika M-GOPS 2019-06-24 12:44:06
Zarządzenie Nr 302/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie skargi Pana (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Agnieszka Tomczyk) na działalność Burmistrza Choszczna 2019-06-24 12:41:32
Zarządzenie Nr 301/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie skargi mieszkańców miejscowości Rudniki na działalność Burmistrza Choszczna 2019-06-24 12:21:35
Zarządzenie Nr 300/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie skargi Pana Piotra Sobczaka na działalność Burmistrza Choszczna 2019-06-24 12:19:12
Zarządzenie Nr 299/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-06-24 12:05:39
Zarządzenie Nr 298/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-06-24 12:03:50
Zarządzenie Nr 297/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Wolności 41 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2019-06-24 12:02:10
Zarządzenie Nr 296/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-06-14 12:46:45
Zarządzenie Nr 295/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia z wyłączeniem  wydawania decyzji 2019-06-13 15:15:47
Zarządzenie Nr 294/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1380 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379 2019-06-13 12:42:08
Zarządzenie Nr 293/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1378 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379 2019-06-13 12:40:07
Zarządzenie Nr 292/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej 2019-06-13 12:38:20
Zarządzenie Nr 291/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2019-06-12 14:44:56
Zarządzenie Nr 290/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-06-12 12:00:38
Zarządzenie Nr 289/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-06-14 09:02:17
Zarządzenie Nr 288/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie terminu obchodów "Pożegnania Sobótki" w 2019 roku 2019-06-13 13:15:01
Zarządzenie Nr 287/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru malarskiego pn. "Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka ?Impresja? działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury 2019-06-11 12:00:56
Zarządzenie Nr 286/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2019-06-11 09:20:16
Zarządzenie Nr 285/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2023 r." 2019-06-13 12:02:53
Zarządzenie Nr 284/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. ?Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej w systemie zaprojektuj i wybuduj". 2019-06-10 13:45:37
Zarządzenie Nr 283/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 860/5 i 860/3 2019-06-06 11:58:31
Zarządzenie Nr 282/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2019-06-06 11:56:39
Zarządzenie Nr 281/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc parkingowych na niestrzeżonym parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju przy ul. Rynek w Choszcznie 2019-06-04 12:01:47
Zarządzenie Nr 280/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-06-04 11:59:41
Zarządzenie Nr 279/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i organizacji niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju przy ul. Rynek w Choszcznie 2019-06-03 14:16:25
Zarządzenie Nr 278/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie  wykonania uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 2019-06-03 14:14:59
Zarządzenie Nr 277/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-06-03 14:13:08
Zarządzenie Nr 276/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2019-06-03 14:11:27
Zarządzenie Nr 275/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 2019-06-03 14:02:49
Zarządzenie Nr 274/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno od 1 września 2019 r. 2019-06-03 14:09:07
Zarządzenie Nr 273/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-06-05 13:43:41
Zarządzenie Nr 272/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 2019-06-04 13:39:25
Zarządzenie Nr 271/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół Podstawowych na rok szkolny 2019/2020 2019-06-04 13:37:41
Zarządzenie Nr 270/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2019-05-30 12:34:37
Zarządzenie Nr 269/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-05-30 12:32:55
Zarządzenie Nr 268/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki 2019-05-30 12:29:56
Zarządzenie Nr 267/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-05-30 12:08:38
Zarządzenie Nr 266/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2019-05-30 12:07:14
Zarządzenie Nr 265/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2019-05-30 12:05:37
Zarządzenie Nr 264/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-05-29 12:41:03
Zarządzenie Nr 263/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-05-30 09:52:04
Zarządzenie Nr 262/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-05-27 13:17:41
Zarządzenie Nr 261/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-05-27 10:31:09
Zarządzenie Nr 260/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przekazania pełnomocnictwa dla kierownika MGOPS w Choszcznie 2019-05-27 10:29:28
Zarządzenie Nr 259/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznik, oznaczonych numerami działek 463/7, 448/6, 527/2 2019-05-24 12:15:31
Zarządzenie Nr 258/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem 3/5 2019-05-24 12:13:31
Zarządzenie Nr 257/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2034 2019-05-23 10:22:07
Zarządzenie Nr 256/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-05-21 13:31:53
Zarządzenie Nr 255/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2019-05-24 08:11:06
Zarządzenie Nr 254/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-05-24 08:09:33
Zarządzenie Nr 253/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych 2019-05-20 14:56:04
Zarządzenie Nr 252/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1920/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2018/2019 2019-05-20 13:35:14
Zarządzenie Nr 251/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Polnej. 2019-05-20 13:06:55
Zarządzenie Nr 250/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-05-20 13:27:48
Zarządzenie Nr 249/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2019-05-20 13:26:07
Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2019-05-20 13:04:50
Zarządzenie Nr 247/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-05-20 13:02:31
Zarządzenie Nr 246/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-05-17 15:08:07
Zarządzenie Nr 245/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-05-17 12:11:35
Zarządzenie Nr 244/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności. 2019-05-16 13:47:48
Zarządzenie Nr 243/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej 2019-05-16 13:46:19
Zarządzenie Nr 242/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-05-17 09:44:08
Zarządzenie Nr 241/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania organizacji imprezy kulturalnej. 2019-05-14 13:41:19
Zarządzenie Nr 240/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem 373/1 2019-05-13 13:58:59
Zarządzenie Nr 239/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-05-10 15:07:03
Zarządzenie Nr 238/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2019-05-10 15:03:57
Zarządzenie Nr 237/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2019-05-09 13:45:54
Zarządzenie Nr 236/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2019-05-09 13:44:07
Zarządzenie Nr 235/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-05-09 13:42:31
Zarządzenie Nr 234/19 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-05-09 12:20:26
Zarządzenie Nr 233/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2019-05-07 13:53:58
Zarządzenie Nr 232/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2019-05-07 13:50:03
Zarządzenie Nr 231/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 2019-05-07 13:47:48
Zarządzenie Nr 230/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-05-08 10:26:35
Zarządzenie Nr 229/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin w gminie Choszczno 2019-05-07 13:43:51
Zarządzenie Nr 228/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-05-07 13:42:08
Zarządzenie Nr 227/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Choszcznie przy ul. Sportowej zabudowanej budynkiem hotelowym, oznaczonej numerem działek 860/3 i 860/5 2019-05-07 13:39:29
Zarządzenie Nr 226/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-05-06 14:00:43
Zarządzenie Nr 225/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 280 2019-05-06 12:47:14
Zarządzenie Nr 224/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołki, oznaczonej numerem działki 334/15 2019-05-06 12:45:36
Zarządzenie Nr 223/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką 2019-05-06 12:43:44
Zarządzenie Nr 222/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie za rok 2018 2019-05-08 09:15:43
Zarządzenie Nr 221/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-05-08 09:11:07
Zarządzenie Nr 220/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-05-07 13:36:38
Zarządzenie Nr 219/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-04-30 15:04:06
Zarządzenie Nr 218/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-04-30 15:02:32
Zarządzenie Nr 217/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka 2019-04-30 10:16:05
Zarządzenie Nr 216/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania przez osoby trzecie z nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej (poprzednia ul. Dąbrowszczaków) 2019-04-29 13:15:57
Zarządzenie Nr 215/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-04-29 13:06:07
Zarządzenie Nr 214/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2018 2019-04-29 13:10:38
Zarządzenie Nr 213/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2018 2019-04-29 13:09:06
Zarządzenie Nr 212/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-04-29 12:00:54
Zarządzenie Nr 211/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. ?Przebudowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj". 2019-04-26 14:54:16
Zarządzenie Nr 210/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-04-29 11:57:43
Zarządzenie Nr 209/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych i wewnętrznej kontroli finansowej 2019-04-29 11:56:37
Zarządzenie Nr 208/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno 2019-04-25 15:11:08
Zarządzenie Nr 207/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa 2019-04-25 14:58:57
Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy 2019-04-25 14:57:44
Zarządzenie Nr 205/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2019-04-25 14:56:56
Zarządzenie Nr 204/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2019-04-25 10:03:00
Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-04-25 09:59:55
Zarządzenie Nr 202/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-04-25 09:57:55
Zarządzenie Nr 201/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-04-24 13:19:16
Zarządzenie Nr 200/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-04-19 14:04:36
Zarządzenie Nr 199/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2019-04-19 10:44:39
Zarządzenie Nr 198/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2019-04-18 12:40:00
Zarządzenie Nr 197/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Choszczno 2019-04-26 14:53:36
Zarządzenie Nr 196/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy 2019-04-23 13:46:23
Zarządzenie Nr 195/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-04-16 12:37:34
Zarządzenie Nr 194/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno, oznaczonych numerami działka 80 i działka 81. 2019-04-12 11:56:10
Zarządzenie Nr 193/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem 373/1 2019-04-12 11:54:18
Zarządzenie Nr 192/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-04-12 11:52:29
Zarządzenie Nr 191/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie użyczenia poczekalni dworca zlokalizowanego w Choszcznie przy ul. Kolejowej 1 2019-04-11 12:53:44
Zarządzenie Nr 190/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów i nagród w dziedzinie kultury 2019-04-11 12:01:33
Zarządzenie Nr 189/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-04-11 11:51:36
Zarządzenie Nr 188/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2019-04-09 12:34:28
Zarządzenie Nr 187/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Choszczno dla samorządowego zakładu budżetowego 2019-04-09 12:32:21
Zarządzenie Nr 186/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-04-05 12:06:25
Zarządzenie Nr 185/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1380 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379. 2019-04-04 14:16:47
Zarządzenie Nr 184/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1378 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1379. 2019-04-04 14:15:32
Zarządzenie Nr 183/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-04-04 13:06:44
Zarządzenie Nr 182/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2019-04-04 13:05:02
Zarządzenie Nr 181/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2019-04-04 13:03:35
Zarządzenie Nr 180/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-04-03 13:30:33
Zarządzenie Nr 179/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik. 2019-04-03 09:58:14
Zarządzenie Nr 178/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania obchodów Światowego Dnia Inwalidy w Choszcznie. 2019-04-02 13:20:57
Zarządzenie Nr 177/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. 2019-04-02 13:19:35
Zarządzenie Nr 176/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. 2019-04-02 13:18:08
Zarządzenie Nr 175/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki. 2019-04-02 13:16:51
Zarządzenie Nr 174/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2019-04-02 13:15:19
Zarządzenie Nr 173/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-04-03 14:48:51
Zarządzenie Nr 172/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-04-03 12:08:47
Zarządzenie Nr 171/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie skargi Pani (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Agnieszka Tomczyk) na działalność Burmistrza Choszczna 2019-04-02 13:13:11
Zarządzenie Nr 170/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno 2019-04-02 13:11:37
Zarządzenie Nr 169/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zawarcia z Powiatem Choszczeńskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie 2019-04-02 13:09:18
Zarządzenie Nr 168/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 2019-04-02 13:07:29
Zarządzenie Nr 167/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-04-02 13:05:57
Zarządzenie Nr 166/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie 2019-04-02 13:04:15
Zarządzenie Nr 165/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-04-02 13:02:36
Zarządzenie Nr 164/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku 2019-04-02 12:58:29
Zarządzenie Nr 163/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2019 2019-04-02 14:49:53
Zarządzenie Nr 162/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2019-04-02 12:54:38
Zarządzenie Nr 161/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka 2019-03-28 12:06:24
Zarządzenie Nr 160/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka 2019-03-28 12:04:40
Zarządzenie Nr 159/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej 2019-03-28 12:03:08
Zarządzenie Nr 158/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie 2019-03-28 10:15:42
Zarządzenie Nr 157/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-03-28 10:14:32
Zarządzenie Nr 156/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia na 2019r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2019-03-28 10:13:20
Zarządzenie Nr 155/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2019-03-27 08:02:26
Zarządzenie Nr 154/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 2019-03-25 15:19:21
Zarządzenie Nr 153/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania organizacji imprezy kulturalnej. 2019-03-25 15:17:33
Zarządzenie Nr 152/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Wyłączenia dokonała w dniu 21.03.2019 Marta Naskręt) na V Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Music Talent Leagre" - Wilno 2019 2019-03-26 08:47:18
Zarządzenie Nr 151/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-03-21 12:24:22
Zarządzenie Nr 150/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-03-21 12:22:24
Zarządzenie Nr 149/19 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-03-21 12:18:25
Zarządzenie Nr 148/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-03-20 12:12:10
Zarządzenie Nr 147/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 2019-03-21 14:02:53
Zarządzenie Nr 146/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-03-19 11:55:39
Zarządzenie Nr 145/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik 2019-03-19 11:52:29
Zarządzenie Nr 144/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-03-15 12:06:15
Zarządzenie Nr 143/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie na rok 2019 2019-03-15 11:30:00
Zarządzenie Nr 142/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-03-15 11:37:15
Zarządzenie Nr 141/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 545/2 2019-03-15 11:42:35
Zarządzenie Nr 140/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj? 2019-03-14 13:18:34
Zarządzenie Nr 139/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i obsługi jednostek OSP w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2019-03-14 12:49:43
Zarządzenie Nr 138/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Choszcznie na rok 2019 2019-03-13 12:10:53
Zarządzenie Nr 137/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-03-12 13:06:50
Zarządzenie Nr 136/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-03-12 13:04:41
Zarządzenie Nr 135/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2019 r. w zakresie   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-03-15 14:16:02
Zarządzenie Nr 134/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2019-03-08 14:24:06
Zarządzenie Nr 133/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-03-06 14:20:20
Zarządzenie Nr 132/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2019-03-05 09:56:54
Zarządzenie Nr 131/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2019-03-04 13:23:41
Zarządzenie Nr 130/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia po byłej siłowni) znjadującego się w budynku Choszczeńskiego Domu Kultury, położonym w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. 2019-03-01 14:13:31
Zarządzenie Nr 129/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2019-03-01 14:11:59
Zarządzenie Nr 128/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-03-01 14:10:28
Zarządzenie Nr 127/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 2019-03-05 14:26:18
Zarządzenie Nr 126/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Informacji dodatkowej do sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne oraz samorządowy zakład budżetowy w Gminie Choszczno 2019-03-04 14:55:10
Zarządzenie Nr 125/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno 2019-03-01 12:18:34
Zarządzenie Nr 124/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem 416/1 2019-02-28 14:11:24
Zarządzenie Nr 123/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2019-02-28 12:40:45
Zarządzenie Nr 122/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-02-28 10:37:40
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2019-02-27 10:05:31
Zarządzenie Nr 120/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-02-27 09:58:03
Zarządzenie Nr 119/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych" 2019-03-01 12:53:32
Zarządzenie Nr 118/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zamówienia publicznego pn."Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych" 2019-03-01 12:51:34
Zarządzenie Nr 117/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-02-28 12:37:51
Zarządzenie Nr 116/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-02-28 12:36:23
Zarządzenie Nr 115/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-02-25 11:59:28
Zarządzenie Nr 114/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 124/2. 2019-02-19 11:52:30
Zarządzenie Nr 113/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 2019-02-19 11:50:51
Zarządzenie Nr 112/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-02-19 11:49:23
Zarządzenie Nr 111/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2019 2019-02-19 11:48:09
Zarządzenie Nr 110/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-02-19 11:46:56
Zarządzenie Nr 109/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) 2019-02-20 12:50:01
Zarządzenie Nr 108/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 2019-02-19 11:42:53
Zarządzenie Nr 107/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie 2019-02-19 11:41:09
Zarządzenie Nr 106/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-19 11:39:54
Zarządzenie Nr 105/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławęcin, oznaczonej numerem 372. 2019-02-14 12:19:32
Zarządzenie Nr 104/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2019-02-12 14:40:57
Zarządzenie Nr 103/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-02-12 12:25:52
Zarządzenie Nr 102/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6 2019-02-11 14:48:02
Zarządzenie Nr 101/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj" 2019-02-12 11:36:29
Zarządzenie Nr 100/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w 2019r." 2019-02-12 11:34:16
Zarządzenie Nr 99/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-14 10:33:11
Zarządzenie Nr 98/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-02-05 11:47:56
Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2019-02-04 15:16:51
Zarządzenie Nr 96/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej 2019-02-04 15:15:07
Zarządzenie Nr 95/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-02-04 15:13:23
Zarządzenie Nr 94/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-02-01 11:43:58
Zarządzenie Nr 93/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-02-07 10:46:01
Zarządzenie Nr 92/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2019-01-31 11:41:30
Zarządzenie Nr 91/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-01-31 11:39:44
Zarządzenie Nr 90/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu miejskiego w Choszcznie 2019-01-30 12:08:08
Zarządzenie Nr 89/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-01-29 15:19:56
Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-01-29 15:18:36
Zarządzenie Nr 87/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-01-30 10:45:01
Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych procedur rozliczeń podatku VAT w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych 2019-02-04 14:23:14
Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych 2019-02-04 14:20:26
Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020 2019-01-25 12:53:31
Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2019/2020. 2019-01-25 12:44:37
Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej  w Zamęcinie. 2019-01-25 12:42:40
Zarządzenie Nr 81/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2019-01-25 12:40:56
Zarządzenie Nr 80/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu 2019-01-25 12:39:09
Zarządzenie Nr 79/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2019-01-24 09:52:11
Zarządzenie Nr 78/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019-01-23 14:58:56
Zarządzenie Nr 77/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących i zarządu osiedli w Choszcznie 2019-01-23 14:56:41
Zarządzenie Nr 76/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania gminy Choszczno 2019-01-17 14:51:31
Zarządzenie Nr 75/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy 2019-01-16 15:19:31
Zarządzenie Nr 74/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2019-01-16 09:59:01
Zarządzenie Nr 73/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-01-15 10:41:21
Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie 2019-01-11 13:11:55
Zarządzenie Nr 71/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 117/2. 2019-01-11 13:10:25
Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2019 rok 2019-01-10 14:03:41
Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-01-11 10:49:37
Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-01-11 10:47:51
Zarządzenie Nr 67/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2019 2019-01-10 14:01:38
Zarządzenie Nr 66/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach 2019-01-10 14:00:10
Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2019 do uchwały budżetowej 2019-01-10 13:57:06
Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2019-01-04 15:01:31
Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2019-01-04 14:59:01
Zarządzenie Nr 62/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-01-04 14:57:31
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-01-04 14:56:07
Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2019-01-04 10:48:23
Zarządzenie Nr 59/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 2019-01-04 10:46:27
Zarządzenie Nr 58/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2028 2019-01-04 10:44:56
Zarządzenie Nr 57/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019 - 2033 2019-01-04 10:43:27
Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-01-04 10:41:57
Zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-01-03 14:02:56
Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2019 rok 2019-01-07 14:51:46