Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 76/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania gminy Choszczno 2019-01-17 14:51:31
Zarządzenie Nr 75/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy 2019-01-16 15:19:31
Zarządzenie Nr 74/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2019-01-16 09:59:01
Zarządzenie Nr 73/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-01-15 10:41:21
Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie 2019-01-11 13:11:55
Zarządzenie Nr 71/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 117/2. 2019-01-11 13:10:25
Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2019 rok 2019-01-10 14:03:41
Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-01-11 10:49:37
Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-01-11 10:47:51
Zarządzenie Nr 67/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2019 2019-01-10 14:01:38
Zarządzenie Nr 66/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach 2019-01-10 14:00:10
Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2019 do uchwały budżetowej 2019-01-10 13:57:06
Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2019-01-04 15:01:31
Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2019-01-04 14:59:01
Zarządzenie Nr 62/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-01-04 14:57:31
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-01-04 14:56:07
Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2019-01-04 10:48:23
Zarządzenie Nr 59/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 2019-01-04 10:46:27
Zarządzenie Nr 58/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2028 2019-01-04 10:44:56
Zarządzenie Nr 57/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019 - 2033 2019-01-04 10:43:27
Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-01-04 10:41:57
Zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-01-03 14:02:56
Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2019 rok 2019-01-07 14:51:46