Biuro Planowania Przestrzennego

Biuro Planowania Przestrzennego

nr pok. 24

tel. (095) 765 93 72
tel. (095) 765 93 73

 

 

Do zakresu działania Biura Planowania Przestrzennego należy:

1) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonywanie oceny aktualności planów miejscowych oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,

2) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie,

3) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz celu publicznego,

4) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami odrębnymi,

5) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dokonywanie oceny aktualności studium,

6) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz celu publicznego,

7) prowadzenie ewidencji architektury sakralnej oraz gminnej ewidencji zabytków,

8) wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji zabytków,

9) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem prac restauratorskich i rewitalizacyjnych zabytków.

2. Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu "BP".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomczyk 06-12-2018 12:46:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomczyk 06-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 06-12-2018 12:46:54